KOSMOBIOLOGICKÁ METODA ŘÍZENÍ POČETÍ
Tento postup vychází ze studia prací dávných astrologů a lékařů, mezi nimiž lze uvést taková jména jako jsou Claudios Ptolemaios, Agrippa z Nettesheimu, Johannes Kepler, Theophrastus Paracelsus, Issac Newton a nejnověji MUDr. Eugen Jonáš. Čerpali jsme také z vlastních prací a zkušeností.

Při této metodě se pracuje s předpokladem, že z okamžiku početí či narození (den, hodina, minuta, vteřina a místo) lze vypovídat se zvýšenou pravděpodobností o budoucích vlastnostech plodu (zdraví, životaschopnost, pohlaví ...). Co může kosmobiologická metoda nabídnout?

I. Možnost výrazného zvýšení plodnosti ženy - budoucí matky (v případě že není přítomna organická porucha znemožňující početí a partner není neplodný). To znamená, že pro ženy, které doposud nemohly otěhotnět nabízí dny, v nichž, v případě pohlavního styku, je zvýšena pravděpodobnost početí. Využití těchto dnů, tj. volba kdy ke styku dojde, je plně na vůli dané ženy.

II. Pro ženy, které měly potíže s donošením plodu či životaschopností dítěte nabízí dny, ve kterých je výrazně pravděpodobnější, že počaté dítě bude normálně donošeno a zdravé.

III. Určení dní, v nichž je zvýšena pravděpodobnost početí dítěte požadovaného pohlaví. Kromě toho lze ženám s rizikovým průběhem těhotenství stanovit dny pro početí, kdy je astrologicky naznačeno nejmenší riziko pro budoucí matku.

Na jakých principech je metoda založena?
Vychází se z toho, že žena je plodná přinejmenším ve dvou na sobě nezávislých rytmech. Prvý, klasicky užívaný, si zjišťuje žena sama na základě toho, jak se jí dostavuje měsíční krvácení či jiným běžným způsobem (měření basální teploty, či s nějakou pomocí ošetřujícího lékaře). V této souvislosti se pak hovoří o klasickém rytmu plodnosti. Druhý rytmus plodnosti je v souladu s rytmem kosmobiologických vlivů ukazovaných postaveními planet vůči Zemi. Každá žena má tento cyklus jiný. Jedná se o poměrně složitý výpočet, jehož výsledkem je určitý okamžik. V něm, jsou-li splněny příslušné podmínky, může nastat početí dítěte s určitými astrologicky předem stanovitelnými vlastnostmi (životaschopnost, pohlaví, vliv na matku ...). Toto vyhodnocení se pak dodává jako kalendář, kde jsou vyznačeny vhodné dny podle klientkou vybraných požadavků. Využití těchto dnů je pak možné s libovolným partnerem.
Jak vypadá kalendář kosmobiologické metody početí?
V případě I. (zvýšení plodnosti) dostává budoucí matka 12-13 zhruba třídenních intervalů na jeden rok dopředu, které si dle své volby využije zcela přirozeným způsobem jak je v partnerském životě zvyklá, aniž by jakkoli měnila své sexuální zvyklosti. Cena za roční kalendář činí 500,- Kč.Tato služba je vhodná pro ženy, které neměly jiné zdravotní problémy. Jinak je třeba se domluvit na vhodném postupu – je třeba kontrolovat případné nevhodné vlivy pro průběh těhotenství a nevhodný čas pro porod – jde pak o případ II.

V případě II. (problém donošení či životaschopnosti plodu či dřívější zdravotní komplikace ) dostává budoucí matka v průměru 4-5 takových intervalů. Jsou vyloučeny dny, kdy je astrologicky naznačováno zvýšené riziko pro početí dítěte a nebezpečí pro matku. V ostatních dnech (intervaly klasického rytmu plodnosti, kdy nelze stanovit dopředu případný okamžik početí) a ve dnech, kdy dojde k překrytí intervalů obou rytmů plodnosti, je třeba přistoupit k antikoncepci. Celý postup je možný jen po osobní konzultaci (telefon, mail, návštěva). Cena je 1000,- Kč.

III. skupině budoucích matek (výběr pohlaví dítěte) se poskytuje kalendář, kde jsou vyznačeny dny se zvýšenou pravděpodobností početí dítěte určitého pohlaví. Budoucí matka však musí v ostatních neoznačených dnech, dnech jiného než zvoleného pohlaví a dnech, kdy je plodná klasickým rytmem plodnosti používat se svým partnerem spolehlivou antikoncepci. Je třeba zdůraznit, že v posledně zmíněných dnech nelze stanovit dopředu astrologicky možný okamžik početí a z něj odvodit budoucí pohlaví. Cena za roční kalendář činí 500,- Kč.

Zvolený typ služby si lze vyžádat na adrese Z.Bohuslava písemně, telefonicky (+420 732 354 413) či e-mailem na adrese zdenek@bohuslav.com.