ASTRODUO
vztahový horoskop - rozbor vztahu partnerů
Je tvořen výkladem na základě vazeb horoskopů obou partnerů v rozsahu 8 - 12 listů A4 a jsou v něm obsaženy zkušenosti generací astrologů minulých i výsledky nejnovějších výzkumů v oblasti mezilidských vztahů.

Můžete se jeho prostřednictvím dovědět mnoho podrobností o Vašem partnerském vztahu i planetárních účincích, které na něj působí. Můžete se detailně seznámit se skutečnostmi ovlivňujícími Váš vztah v komunikační, citové, sexuální i duchovní oblasti. Také s možnostmi a příležitostmi, které se v průběhu Vašeho společného života mohou vyskytnout.

Vážnější zájemci o astrologii zde naleznou i grafickou podobu vypočítaného horoskopu s popisem všech jeho částí včetně vysvětlivek použitých astrologických symbolů.

Součástí ASTRODUO je též prognóza astrologických vlivů. Má textovou podobu a informuje o všech důležitých okolnostech, které by mohly mít v daném časovém období pro Vás a Vašeho partnera nějaký význam. K základnímu výkladu vztahového horoskopu je zdarma prognóza na 1/2 roku. Budete-li požadovat období delší, vyznačte tento údaj ve formuláři dle níže uvedeného ceníku.

Co je třeba udělat?
Protože astrologie pracuje s místem, datem a časem narození, je třeba, abyste nám, v případě svého zájmu, tyto údaje a rozsah toho, co požadujete sdělili. Zadávají se na našem formuláři kde vybíráte dle zájmu a ceny rozsah služby.

Formulář si můžete vyžádat na naší adrese písemně, telefonicky či e-mailem (nezapomeňte uvést běžnou poštovní adresu pro jeho zaslání). S formulářem Vám zašleme i složenku k nezbytné úhradě. Příslušnou částku - placenou složenkou - posílejte laskavě, stejně tak jako vyplněný formulář, na adresu ASTRO-KONTAKTu.

CENÍK ASTRODUO
a) Podrobný výklad vztahového horoskopu s prognózou astrologických vlivů na 1/2 roku: 300,- Kč

b) Prognóza astrologických vlivů: + 200,- Kč za každý další rok