ASTROGEN
osobní horoskop
Chcete se více dovědět o svých, mnohdy dosud skrytých vlastnostech a schopnostech? Poznat, jaké dispozice byly Vám, Vašim dětem, partnerům, přátelům a spolupracovníkům dány v okamžiku narození? Na každý den dopředu vědět, jak vlivy Sluneční soustavy působí na jednotlivé oblasti Vašeho života? Na tyto otázky poskytuje odpověď analýza postavení astrologických prvků v okamžiku narození - individuálně pro dané místo, čas a datum - osobní horoskop.

Za mírný poplatek a v krátké době Vám vyhotovíme podrobný popis osobnosti, který vychází z detailního rozboru horoskopu narození. Výklad horoskopu v rozsahu 6-12 stran A4 v v sobě nese pohledy z psychologie, medicíny, sociologie i filosofie. Vážnější zájemci o astrologii zde naleznou zdarma navíc grafickou podobu vypočítaného horoskopu s popisem všech jeho částí a vysvětlivkami použitých astrologických symbolů.

Součástí ASTROGENu je též prognóza astrologických vlivů pro osobní, finanční a sociální oblast, vypočítaná pro každý den ve Vámi zvoleném období. Získáte tak spolehlivé vodítko, jak se v určitých životních situacích rozhodovat a jednat. Budete tak mít v rukou návod, jak nejlépe směrovat svoji aktivitu v otázkách zdraví, financí, zaměstnání, partnerských a rodinných vztahů a komunikace s lidmi. Tato část je v rozsahu jednoho měsíce zdarma součástí této základní služby. Může však být současně se zadáváním potřebných údajů vyžádána na našem formuláři oproti odpovídající platbě na libovolné období.

Co je třeba udělat?
Protože astrologie pracuje s místem, datem a časem narození, je třeba, abyste nám, v případě svého zájmu, tyto údaje a rozsah toho, co požadujete sdělili. Zadávají se na našem formuláři kde vybíráte dle zájmu a ceny rozsah služby. Formulář si můžete vyžádat na naší adrese písemně, telefonicky či e-mailem (nezapomeňte uvést běžnou poštovní adresu pro jeho zaslání). S formulářem Vám zašleme i složenku k nezbytné úhradě. Příslušnou částku - placenou složenkou - posílejte laskavě, stejně tak jako vyplněný formulář, na adresu ASTRO-KONTAKTu.
CENÍK ASTROGENU
a) podrobný výklad horoskopu narození s grafickou prognózou astrologických vlivů na 1 nejbližší měsíc 300,- Kč

b) grafická prognóza astrologických vlivů na
Obdobípouze prognózavýklad horoskopu + prognóza
1 měsíc60.- Kč300.- Kč
2 měsíce60.- Kč360.- Kč
3 měsíce90 .- Kč390.- Kč
4 měsíce110.- Kč410.- Kč
5 měsíců130.- Kč430.- Kč
6 měsíců150.- Kč450.- Kč
7 měsíců170.- Kč470.- Kč
8 měsíců190.- Kč490.- Kč
9 měsíců210.- Kč490.- Kč
10 měsíců220.- Kč520.- Kč
11 měsíců230.- Kč530.- Kč
12 měsíců240.- Kč540.- Kč

c) grafická prognóza astrologických vlivů na každý další rok 200,- Kč