Specialisované semináře
Na četné žádosti našich posluchačů jsme otevřeli při Škole klasické astrologie v říjnu 2004 specialisované semináře pro zájemce jak z řad našich absolventů, tak pro studenty astrologie jiných škol a zájemce obecně. V seminářích se pracovalo s připravenými materiály v tištěné formě a současně Vaši učitelé (Bohuslav a Stříbný) pracovali přímo s počítačem, jehož obrazovka byla promítána. Přirozeně byl prostor pro individuální dotazy, Vaše postřehy a připomínky.

Dále jsme připravili semináře zaměřené na mundánní astrologii, na využití predikčních technik v praxi apod.

Ve školním roce 2005/2006 a v dalších letech bylo každoročně otevřeno rozsáhlejší Postgraduální studium astrologie pro pokročilé). To rozšířujícím způsobem nahradilo doposud konané semináře.

Pro iluslustraci historie ponecháváme program původních dvou seminářů:
Sobota

23.10. 2004 od 12 hod 30 do 17 hod 30 - Astrokartografie

rozvinutí horoskopu na povrch Země - hledání uplatnění osobních předností s ohledem na místo na Zemi. Tedy výběr vhodného místa pro zvolenou aktivitu po naší republice, Evropě či světě ke studiu, k prosazení se, ke kariéře, k rekonvalescenci, pro dovolenou, léčbu, získání poznání, .... Také se budeme zabývat astrologickým "feng šui" - prostorovými vlivy - vyplývajícími z horoskopu narození. Příklady a cvičení.

cena: 750,- Kč

Sobota

30. 10. 2004 od 12 hod 30 do 17 hod 30 - Astromedicina

zdravotní disposice v horoskopu narození, nemoci a jejich prevence, výběr vhodných okamžiků pro léčbu... Kosmobiologická metoda řízení početí. Příklady a cvičení.

cena: 750,- Kč

kde:
2 stanice tramvají od stanice metra Vltavská, přednášková síň, Praha 7 - Dobrovského 8.
Je zde možnost přípravy individuálních nápojů (k dispozici je kuchyňka a toaleta)

přihlášení:
telefonicky: 732 354 413, 271732466, 604506098, 241441141
e-mailem: zdenek@bohuslav.com, richard@stribny.cz

písemně na adresách:
Z.Bohuslav, Tyršova 12, 120 00 Praha 2 či Tolstého 20, 101 00 Praha 10
R.Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1