Postgraduální studium pro pokročilé

Je otevřeno pro všechny vážné zájemce, nejenom pro absolventy Školy klasické astrologie

Škola klasické astrologie - 3. ročník
(studijní forma: studenti studují ze zasílaných nahrávek (dříve proběhlých lekcí) a materiálů ke čtení od druhého týdne v říjnu do června následujícího roku. Studijní materiály jsou zasílány ve 14 denním rytmu a navazuje na ně 1x za 2 měsíce setkávání v sobotu (10:00-17:00) k procvičování probrané látky - zasíláno je celkem 17 základních čtyřhodinových lekcí a k tomu 6 dalších dvouhodinových lekcí doplněných rozšiřujících témat. Na setkání se opakuje studovaná látka, probírají se příklady a odpovídá na dotazy. Zasílané nahrávky jsou ve formátu MP3).
Ing. Z. Bohuslav - Ing. R. Stříbný
podzim 2023 - jaro 2024

Kde:2 stanice tramvají od metra Vltavská, v zasedací místnosti podniku Malba, Dobrovského 8, Praha 7 kde je k dispozici kuchyňka i sociální zařízení.
Setkávání: od soboty či neděle kolem půlky listopadu 2023 (ještě upřesníme) a dále pak pravidelně po cca dvou měsících do června 2024 od 10:00 - do 17:00 (s přestávkou na oběd 12:30 - 14:00)
Cena:3 platby po 2200,- Kč (říjen, leden, duben) nebo 6400,- Kč za celý rok najednou; úhrada se děje složenkou typu C nebo převodem na účet (č. 572448433/0300).
Přihlášení:telefonicky: 732 354 413, 271732466, 604506098, 241441141
e-mailem: zdenek@bohuslav.com, richard@stribny.cz
písemně na adresách:
Z.Bohuslav, Tyršova 12, 120 00 Praha 2 či Tolstého 20, 101 00 Praha 10
R.Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1
spolu se složením zálohy 1000,- Kč na některou z uvedených adres
Další prvky:výuka probíhá pod vedením obou lektorů současně, certifikát o absolvování Postgraduálního studia Školy klasické astrologie po jejím dokončení, program pro počítač, možnost konzultací mimo učební hodiny, původní materiály k probírané látce;

Studijní témata pro rok 2023 - 2024

Naše dosavadní praxe profesionálních astrologů nás vybízí, abychom své zkušenosti zúročili nejen pro zájemce o vypracování horoskopů, ale i pro zájemce o astrologii jako studijní obor. Na konci 20. a počátkem 21. století přichází množství nových a popularizujících astrologických směrů. V některých případech astrologii obohacují, v jiných z ní činí něco málo soustavného a přehledného. Za této situace může být mnohý zájemce o astrologii zmaten. Naše dlouholeté zkušenosti z denní praxe, spolu se zkušenostmi z pravidelných návštěv mezinárodních astrologických kongresů, na nichž se novinky presentují, styk s předními světovými astrology a vlastní soustavné studium cizojazyčných publikací však pomáhají budovat Školu klasické astrologie jako solidní základ s bezpečnou orientací pro další individuální rozvoj studenta astrologie.

Dovolte, abychom se představili:

Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc. (*1946 v Opavě)
vystudoval ČVUT FEL, pracoval jako programátor a věd. pracovník v počítačích (Výzkumný ústav mat. strojů ). Zakládající člen a nynější předseda Astrologické společnosti ČR, editor astrologické revue Konstelace, přispíval do týdeníku Astro, do měsíčníků Krásná paní a Phoenix, nyní do měsíčníku Meduňka, vystupuje příležitostně v rádiích a TV. Astrologií se zabývá od roku 1970, vychází z hermetické filosofie, studovat začal z českých předválečných učebnic J. Kefera a M. Boleslavského, anglických Raphaela a R. C. Davisona, později z práce Jeana Baptisty Morina. Další dovednosti si osvojil praxí a dlouholetým kontaktem se členy Svazu amerických astrologů (AFA) a zapojením do Mezinárodní společnosti pro výzkum v astrologii (ISAR). Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Přednášející na mezinárodních astrologických konferencích. Dlouhodobě se také zabývá hlubinnou abreaktivní psychoterapií (regresí).

Ing. Richard Stříbný (* 1956 v Opavě)
vystudoval VŠCHT. Pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník v Energetickém ústavu. Astrologií se zabývá od sedmdesátých let. Zakládající člen a člen výboru Astrologické společnosti ČR, tajemník a předseda její profesionální sekce. Dříve člen redakční rady zaniklého týdeníku Astro, kam pravidelně přispíval, nyní Magazín 2000. Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Hostuje v rozhlasu, TV Prima a Nova. Své dovednosti opírá mj. o látku Jeana Baptisty Morina a obsáhlou praxi. Dlouhodobě se zájímá o hermetismus a filosofii Orientu, zkušený cestovatel po celém světě. Zabývá se hlubinnou abreaktivní psychoterapií (regresí).