dvouletá
Škola klasické astrologie - 2. ročník
(presenční a dálková)

Navazuje látkou a technikami na tradici přenesenou do moderní doby J. B. Morinem a dalšími klasickými astrology. Přináší astrologickou nauku jako součást aplikace hermetické filosofie, vede k osobnímu rozvoji, duchovnímu rozměru života a k samostatnému kombinačnímu myšlení frekventantů školy. Při výuce klademe důraz na sdělnost a pochopitelnost, opíráme se o dlouholetou vlastní praxi, v učebních hodinách jsme oba přitomni, pracujeme s příklady.

Ing. Z. Bohuslav - Ing. R. Stříbný
podzim 2019 - jaro 2020

Kde:presenční studium v centru Prahy , ve školní třídě č. 43 ve 2. patře ZDŠ na Strossmayerově nám.4, Praha 7, 5 minut chůze od stanice metra Vltavská
Kdy:středy 17 00 - 18 45, lekce od 2. října 2019 do června 2020
Cena:Presenční studium - 3 platby po 2200,- Kč (říjen, leden, duben) nebo 6400,- Kč za celý rok najednou; úhrada se děje složenkou typu C, převodem na účet nebo platbou na místě
Dálkové studium - 3 platby po 2200,- Kč (říjen, leden, duben) nebo 6400,- Kč za celý rok najednou; úhrada se děje složenkou typu C nebo převodem na účet (č. 572448433/0300)
Přihlášení:telefonicky: 732 354 413, 271732466, 604506098, 241441141
e-mailem: zdenek@bohuslav.com, richard@stribny.cz
písemně na adresách:
Z.Bohuslav, Tyršova 12, 120 00 Praha 2 či Tolstého 20, 101 00 Praha 10
R.Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1
spolu se složením zálohy 1000,- Kč na některou z uvedených adres
Další prvky:originální materiály k probírané látce (zasílané elektronicky), astrologický program pro počítač, praktický výcvik v hodinách, ověřování pochopení probírané látky, možnost konzultací mimo učební hodiny, pravidelně 2 x měsíčně kromě lekcí - odpovídáme na dotazy přes Skype, minerálka během hodin, případné navazující specialisované postgraduální studium;
každá lekce se nahrává a při absenci či při pozdním příchodu je možnost zapůjčení nahrané lekce;
certifikát o absolvování Školy klasické astrologie po jejím dokončení.
Dálkové studium 14 denní zasílání nahraných lekcí ve formátu MP3 přednesených v presenční formě spolu s originálními materiály ke čtení k probíranému (po roku studia tak mají absolventi vlastní skripta), 1 x za 2 měsíce celodenní setkání s opakováním probrané látky a otázkami studentů (sobota 10 00 - 12 30, 14 00 - 17 00), další jak u presenční formy.

Během studia je možné přecházet z denní na dálkovou formu a naopak

Studijní témata pro rok 2019/2020
(Přehled)

Naše dosavadní praxe profesionálních astrologů nás vybízí, abychom své zkušenosti zúročili nejen pro zájemce o vypracování horoskopů, ale i pro zájemce o astrologii jako studijní obor. Na konci 20. a počátkem 21. století přichází množství nových a popularizujících astrologických směrů. V některých případech astrologii obohacují, v jiných z ní činí něco málo soustavného a přehledného. Za této situace může být mnohý zájemce o astrologii zmaten. Naše dlouholeté zkušenosti z denní praxe, spolu se zkušenostmi z pravidelných návštěv mezinárodních astrologických kongresů, na nichž se novinky presentují, styk s předními světovými astrology a vlastní soustavné studium cizojazyčných publikací však pomáhají budovat Školu klasické astrologie jako solidní základ s bezpečnou orientací pro další individuální rozvoj studenta astrologie. Dovolte, abychom se představili:

Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc. (*1946 v Opavě)
vystudoval ČVUT FEL, pracoval jako programátor a věd. pracovník v počítačích (Výzkumný ústav mat. strojů ). Zakládající člen a nynější předseda Astrologické společnosti ČR, editor astrologické revue Konstelace, přispíval do týdeníku Astro, do měsíčníků Krásná paní a Phoenix, nyní do měsíčníku Meduňka, vystupuje příležitostně v rádiích a TV. Astrologií se zabývá od roku 1970, vychází z hermetické filosofie, studovat začal z českých předválečných učebnic J. Kefera a M. Boleslavského, anglických Raphaela a R. C. Davisona, později z práce Jeana Baptisty Morina. Další dovednosti si osvojil praxí a dlouholetým kontaktem se členy Svazu amerických astrologů (AFA) a zapojením do Mezinárodní společnosti pro výzkum v astrologii (ISAR). Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Přednášející na mezinárodních astrologických konferencích. Dlouhodobě se také zabývá hlubinnou abreaktivní psychoterapií (regresí).

Ing. Richard Stříbný (* 1956 v Opavě)
vystudoval VŠCHT. Pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník v Energetickém ústavu. Astrologií se zabývá od sedmdesátých let. Zakládající člen a člen výboru Astrologické společnosti ČR, tajemník a předseda její profesionální sekce. Dříve člen redakční rady zaniklého týdeníku Astro, kam pravidelně přispíval, nyní Magazín 2000. Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Hostuje v rozhlasu, TV Prima a Nova. Své dovednosti opírá mj. o látku Jeana Baptisty Morina a obsáhlou praxi. Dlouhodobě se zájímá o hermetismus a filosofii Orientu, zkušený cestovatel po celém světě. Zabývá se hlubinnou abreaktivní psychoterapií (regresí).