Protože potřebuji dokončit práci na projektu,na kterém pracuji a který se táhne přes 14 let, tak se bohužel do června 2022 nemohu věnovat regresní praxi. Prosím tedy o případné posečkání. Děkuji za pochopení.
Regrese (hlubinná abreaktivní psychoterapie)
Jedná se o vybavování vjemů (událostí) našeho života zasutých v našem podvědomí a o odstraňování jejich následků (neužívá se hypnóza!!!). Člověk se v řízeném rozhovoru (tj. v bdělém stavu) vrací k prožitkům, při nichž došlo k zúžení vědomí a jejich "znovuprožitím" je získávána zpět ta část sil, schopností a osobnostních vlastností, jež byla v onom úkorném okamžiku vázána. (Návrat k prožitkům není omezen okamžikem narození, prožitky mají přijatelnou intensitu, jejíž hloubku si řídí člověk sám). Současně se odstraňuje působení případných "příkazů" (postulátů), které člověka s oním prožitkem doposud ovlivňovaly a byly tak u kořenů jeho nechtěného chování a případných psychosomatických problémů. Příkladem mohou být psychózy (strach z výšky, malého či těsného prostoru, vody ...), problémy s poúrazovým hojením, neplodnost, astma, ekzémy, omezení funkce i přes jinak zdravé tělo ...

Předpokladem je Předpokládám úhradu za jednu hodinu práce ve výši 500,- Kč, obvyklý celek (1 sezení), kdy se dá něco udělat je 2 hodiny