Martovo okénko pro období 1. 12. 2020 – 31. 12. 2020

I po celý prosinec putuje Mars znamením Berana, nyní již svým přirozeným směrem k vyšším stupňům znamení Berana. Je tak stále ve svém domicilu a může poskytovat své dobré dary v nejryzejší podobě - ale také to méně chtěné, prudké a násilné - pokud se popustí uzda sobeckým tužbám po prosazení se. Samotný horoskop vstupu Marta do znamení Berana, platný po celou dobu pobytu Marta v Beranu (tj. platný až do 6. ledna 2021) však ukazuje snadnější probuzení hledaných vlastností a využití houževnatosti, vytrvalosti a zapojení zkušeností do našeho konání. Současně je však třeba dát pozor na výdaje za volnočasové aktivity a také na případné milostné eskapády, které mohou snadněji než jindy brzdit jinak nadějný úspěch.
Mezi ony chtěné, pozitivní dary patří, že můžeme pocíťovat přírůstek fyzických i duševních sil a více těžit z aktivity, podnikavosti, odvahy, sebedůvěry a schopnosti konat rázné, odvážné a průkopnické činy. Měly by také vzrůstat naše regenerační schopnosti a můžeme více cítit chuť se prosazovat a soupeřit s druhými o místo na slunci. Snadněji můžeme uplatnit své vůdcovské a soupeřivé sklony.
Pokud však budeme mít v tuto dobu postupujícího Marse spojeného s vlastním horoskopem napěťovými vazbami, může nám přinést vnitřní pochybnosti, egocentričnost a sobectví, větší tvrdost, netrpělivost, zbrklost, hádavost, agresivitu, společenské konflikty a úrazy – nejčastěji od pádů na hlavu. Zvláště při sportech, v cyklistice, na kolečkových bruslích, "prkýnkách" a aktivitách v přírodě je třeba nosit helmu a chránit hlavu!
Větší opatrnost by měli mít ti, kdo mají ve svých horoskopech obsazen některý ze stupňů 17. až 27. znamení Raka, Vah či Kozoroha.

K předchozímu působení přistupuje navíc díky Martu ještě následující specifický vliv:

11. a 12. prosinec nabídnou snazší obnovu a získání energie, větší soutěživost, podnikavost, výkonnost v práci i sportu. Vzrostou regenerační schopnosti, je to dobrý čas pro zahájení rekonvalescence, podstoupení namáhavých činností či nasazení náročných léčebných kúr. Snáz se uplatní vůle a vůle se také bude snáz cvičit.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:10 až 08:10, 10:30 až 13:20 a 17:35 až 20:00 středoevropského (tedy našeho běžného) času.

14. a 15. prosinec přinesou oživení činnosti nervové soustavy, které půjde od nárůstu obratnosti a hbitosti, přes vyzařování mimořádné energie a chuti konat. Zrychlí také myšlení a zlepší rozhodnost. Půjde rychleji přicházet věcem na kloub, člověk bude vnitřně vybízen k činům, mít více rozumných nápadů a snadněji je bude realizovat.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:50 až 04:20, 07:45 až 09:50, 13:15 až 15:50 a 19:25 až 21:50 středoevropského (tedy našeho běžného) času.

21. až 24. prosince se může snadněji projevovat agresivita, bezohlednost, hrubost vlastní i okolí, vzroste schopnost ublížit sobě i druhým. Obtížněji se těmto tendencím bude tyto dny čelit zvláště při řízení motorových vozidel. Pomocí bude větší zapojení rozumu, pokusit se více dbát pravidel a k tomu (byť to vypadá jako "kanón na vrabce") stanovit a uvědomovat si skutečné cíle a priority života.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 06:55 až 09:35, 10:50 až 13:50 a 17:05 až 19:30 středoevropského (tedy našeho běžného) času.