Martovo okénko pro období 1. 11. 2021 – 30. 11. 2021

Celý listopad Mars putuje svým druhým domovským znamením – Štírem, kde obvykle nabízí nárůst vůle a snazší zaměření se na plnění záměrů, větší odvahu a odhodlanost, větší odolnost, schopnost vytrvale uplatňovat síly ve zvoleném směru či záměrech - někdy až přílišnou bojovnost a nasazení energie. Přináší také lepší regeneraci a urychlení rekonvalescence. Napomáhá při odkrývání tajemství jak v hmotném světě, tak při hledání smyslu života a na duchovní cestě. V nižší rovině zůstává u pouhého zvýšení sexuální chuti a vede jen k činům směřujícím k jejímu ukojení. Ve vyšší rovině pak pomáhá k rázným činům vedoucím k naplnění duchovních ambicí. Obzvláště příznivý může být Mars studentům esoteriky, ale i lékařům, investigativním novinářům, vyšetřovatelům, kriminalistům, příslušníkům tajných služeb, auditorům, pracovníkům v pojišťovnictví a bankách.
V tomto znamení v prvých dvou třetinách listopadu putuje znamením Štíra také Slunce, proto lze v tomto čase nalézt více životní energie a sil a skloubit je s tím, co Mars má právě ve své paletě. Pro někoho to však může klást větší nároky na jeho zvládnutí.
Při napěťových vazbách do horoskopu narození přináší větší tvrdost, chuť odplácet až pomstychtivost, agresivitu a konflikty. V tělesné rovině zvyšuje možnost a četnost zánětů, operací močových cest a pohlavních orgánů a umožňuje snadnější vznik hemeroidů.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

9. až 11. listopadu (s přesahem do oběda 12. listopadu) bude třeba více opatrnosti na konflikty s autoritami, pravidly a řádem jak v osobním tak v profesním životě. Také na zranění a havárie. Snáz se může projevit agresivita, tvrdošíjnost, sobectví a hrubý materialismus. Obtížnější bude projevovat praktičnost, dochvilnost, dodržování řádu a pravidel. Tento čas zbloudilým nastavuje zrcadlo a pro ty, kteří žijí v souladu s řádem, přináší nové podmínky k dalšímu růstu.
K tomu 10. listopad posílí zkušenějším chuť přicházet věcem "na kloub", podpoří porozumění podstatě zkoumaných věcí a odhalování tajemství přírody i života.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:40 až 06:25, 09:20 až 13:00 a 15:45 až 17:30.

16. až 18. listopad přinesou méně zkušeným větší nervovou labilitu, hádavost, nárůst rebelantství, zbrklost, roztržitost a ztrátu soustředění. Objeví se chuť radikálně konfrontovat své názory s druhými. Je třeba více opatrnosti na úrazy a střety při řízení motorových vozidel, práci s elektřinou a technickými zařízeními.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:35 až 06:25, 09:10 až 11:05, 14:00 až 15:40 a 20:20 až 23:00.

28. až 30. listopad jsou dny příznivé pro naplňování ideálů činy, pro silnější prožitky v meditaci, pro prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu na životní cestě. Naše činy mohou být více než jindy lépe ovládány uvědoměním si širších souvislostí a respektováním ideálů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:30 až 06:20, 09:00 až 10:50, 11:05 až 13:15 a 16:55 až 19:00.