Martovo okénko pro období 1. 11. 2019 – 30. 11. 2019

Až do 19. listopadu putuje Mars znamením Vah, v němž je obrazně řečeno “na návštěvě v cizím prostředí”. Naproti je znamení Berana kde vládne, nemá tedy tolik jednoduchých příležitostí vystoupit plně harmonicky. Přesto ale dává jako dobře vychovaný host těm, kdo se pokouší na sobě pracovat a konají, lepší předpoklady pro uplatnění své vlídnější tváře. Přináší snadnější zaměření úsilí do společnosti, na kamarádství, přátelství a spolupráci. Vlastní činy a usilování v tuto dobu nemusí být přehnaně odvážné a rázné, ale vše může být snadněji podbarvené citem pro spravedlnost, konané s větší rozvahou, aktivity mohou být rozvážné, uměřenější a činěné ve prospěch spravedlnosti a harmonie. Lze si také snáz uvědomit své morální přesvědčení a s odvahou za ním stát. Snadněji se daří vědomě nacházet vyváženost, dosahovat kompromisy či prosazovat spravedlnost a také je snazší obrousit ostny svého ega. Na sobě pracujícím lidem se v tuto dobu s větším úspěchem než jindy daří transformovat případnou vulgárnost na zdvořilost, neupřímnost na diplomatičnost, sobectví na ohleduplnost, svárlivost na nalézání souhlasu a impulzivitu na vyrovnanost a člověk více bere ohledy na své okolí a daří se mu lépe ladit své úsilí s druhými.
Při neharmonických vazbách Marta do horoskopu narození však mohou ve zvýšené míře přicházet neupřímnost a faleš, servilnost, zábrany, konfrontační situace, střety a hádky, obtíže ve smluvních vztazích, ve společnosti a bývá také více právních sporů. Častěji se navíc lze setkávat se zmenšením obvyklé rozhodnosti a orientace v běžných situacích, někdy i s neobvyklým stavem, kdy je člověk ovládán. Ve fyzické rovině se mohou více objevovat úrazy a komplikace v oblasti ledvin a močových cest, častější jsou i křeče či záněty.

Od 19. 11. 2019 08:40:08 začíná Mars putovat svým druhým domovským znamením – Štírem, kde obvykle nabízí nárůst vůle a snazší zaměření se na plnění záměrů, větší odvahu a odhodlanost, větší odolnost, schopnost vytrvale uplatňovat síly ve zvoleném směru či záměrech - někdy až úpornost v nasazení energie. Přináší také lepší regeneraci a urychlení rekonvalescence. Napomáhá při odkrývání tajemství jak v hmotném světě, tak při hledání smyslu života a na duchovní cestě. V nižší rovině zůstává u pouhého zvýšení sexuální chuti a vede jen k činům směřujícím k jejímu ukojení. Ve vyšší rovině pak pomáhá k rázným činům vedoucím k naplnění duchovních ambicí. Obzvláště příznivý může být Mars studentům esoteriky, ale i lékařům, investigativním novinářům, vyšetřovatelům, kriminalistům, příslušníkům tajných služeb, auditorům, pracovníkům v pojišťovnictví a bankách.
Při napěťových vazbách do horoskopu narození přináší větší tvrdost, chuť odplácet až pomstychtivost, agresivitu a konflikty. V tělesné rovině zvyšuje možnost a četnost zánětů, operací močových cest a pohlavních orgánů a umožňuje snadnější vznik hemeroidů.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

4. až 6. listopadu se může snadněji projevovat agresivita, bezohlednost, hrubost vlastní i okolí, vzroste schopnost ublížit sobě i druhým. Obtížněji se těmto tendencím bude tyto dny čelit zvláště při řízení motorových vozidel. Pomocí bude větší zapojení rozumu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:45 až 05:10, 08:30 až 12:35 a 15:05 až 16:45.

12. a 13. listopad přinesou novou energii pro hledání a dosahování ideálů, vyšších cílů a prosazování spravedlnosti. Jsou to dny, kdy je snazší nalézat uspokojivé vztahy s těmi kdo mají moc, je snadněji dostupná spravedlnost v soudních jednáních, ale kdy se také odhalují tajemství filosofie a člověk svým vlastním přičiněním získává poznání ve světonázorové oblasti, víře či náboženství.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:40 až 05:15, 07:20 až 10:35 a 12:50 až 14:30.

23. až 25. listopad přinesou díky Martu větší nervovou labilitu, hádavost, nárůst rebelantství, zbrklost, roztržitost a nesoustředění. Objeví se chuť radikálně konfrontovat své názory s druhými. Je třeba více opatrnosti na úrazy a střety při řízení motorových vozidel, práci s elektřinou a technickými zařízeními.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:25 až 05:10, 08:05 až 10:05, 13:10 až 14:55 a 19:25 až 22:05.