Martovo okénko pro období 1. 8. 2022 – 31. 8. 2022

Až do 20. srpna Mars putuje znamením Býka, kde astrologicky řečeno je v exilu, to jest putuje cizím územím a člověk si proto musí jeho dary vysloužit vědomým úsilím. Pak podporuje produktivitu, snažení zaměřené do praktické roviny, k hmotným výdobytkům, k vytváření materiálního zázemí, získávání bydlení či dosahování slušně honorovaného místa. Také zvyšuje vášnivost a intensitu prožitků. Zkušenějším pomáhá ve vytrvalosti, metodičnosti a výkonnosti. Zkouškou při běhu Marse Býkem může být nutnost naučit se něčeho vzdát, reagovat pružněji na změnu či umět odpustit a nebýt násilnický.
Při napěťových vazbách putujícího Marse do našeho horoskopu narůstá v čase jeho běhu Býkem tvrdošíjnost, tyranství, sobectví, upřednostňování materiálních hodnot a lakota. V tělesné rovině je třeba být opatrnější na poranění v oblasti krku, včetně krční páteře, ale také na záněty zubů v dolní čelisti, případně mohou přijít i operace v těchto částech těla.

Od 20. srpna 09:56:22 středoevropského letního času začíná Mars svůj postup znamením Blíženců a v něm přináší větší živost, pohyblivost, pohotovost, pružnost reakcí a obratnost. Zvyšuje intelektuální aktivitu, připraveným dodává energii v myšlení, komunikaci, aktivizuje společenský styk a přináší zájem o tělesný pohyb, sport a cestování. Zvětšuje také chuť k debatám a tříbení názorů v polemikách. Pilným může napomoci k lepším studijním výsledkům. Nabízí uplatnění naší vůle jak na duchovnímu cestě tak k posílení psychiky jako takové - můžeme aktivně a s větším důrazem působit na své duševní pochody.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození přináší neklid, podráždění, netaktnost, zbrklost a netrpělivost, konflikty a agresi v komunikaci. Současně však napomáhá tomu, že se snáz začíná více věcí najednou, ale hůře nějaká dokončuje. V tělesné rovině pak přináší oslabení nervové soustavy, průdušek a plic, případně poranění hrudníku, žeber a zlomeniny paží.

K předchozímu působení přistupují navíc ještě následující specifické vlivy:

31. července až 3. srpna Mars přinese více odvahy a chuť více riskovat, vzroste touha a schopnost objevovat nové věci a zvětší se dynamika chování. Je však třeba opatrnost na menší toleranci, větší vznětlivost a vrtkavost štěstěny. Může dojít k čemukoliv - od nečekaných výher k náhlým nepříznivým zvratům či k úrazům.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 22:20 až 01:25 a 04:55 až 07:35 středoevropského letního času.

6. do 8. srpna včetně bude díky Martovi a jeho vlivu třeba více opatrnosti na konflikty s autoritami, pravidly a řádem jak v osobním tak v profesním životě. Také na zranění a havárie. Více se může projevit agresivita, tvrdošíjnost, sobectví a hrubý materialismus. Obtížnější bude projevovat praktičnost, dochvilnost, dodržování řádu a pravidel. Tento čas zbloudilým nastavuje zrcadlo a pro ty, kteří žijí v souladu s řádem, přináší nové podmínky k dalšímu růstu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 22:10 až 01:40 a 04:40 až 07:30 středoevropského letního času.

10. až 12. srpna lze s pomocí energie Marta posílit představivost a tvořivost, oživí se schopnost lépe vnímat umění, bude snazší vytvářet dobrá umělecká díla. Připraveným se může otevřít celostní náhled na život, jeho cíle a svět kolem. Je to příznivý čas pro naplňování ideálů činy, pro meditace, prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu na životní cestě.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 01:25 až 03:35, 04:40 až 07:20, 19:30 až 21:35 a 22:05 až 23:40 středoevropského letního času.

25. až 28. srpna se bude třeba díky Martovi vyrovnat s nárůstem energie, poklesem sebevlády, prchlivostí a s větší ochotou jít do střetu – zvláště při přehánění obrany svého náhledu a myšlenek. Ve fyzické rovině hrozí častější úrazy při sportu. Pomocí může být pozornost a odstup od vlastní impulzivity a aktivní hledání příležitosti, při níž lze nechat napětí konat práci.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 04:05 až 06:35, 10:40 až 13:10 a 21:30 až 23:05 středoevropského letního času.