Martovo okénko pro období 1. 7. 2021 – 31. 7. 2021

Téměř celý červenec putuje ohnivý Mars živlově spřízněným ohnivým znamením Lva. Nabízí zde růst odvahy, zvětšení aktivity, přeje boji o místo na výsluní, podporuje naplnění ctižádosti, posiluje vůli, dává větší sebevědomí a zvyšuje průbojnost. Pomáhá také nárůstu fysické síly, podporuje výjimečné výkony a sportovní úspěchy a zvětšuje ochotu riskovat. Oživuje angažovanost ve společenských aktivitách, zvětšuje chuť prosadit se ve společnosti, posiluje hravost a uplatnění tvůrčích ambicí. Aktivizuje mocenské snahy a dává větší prostor a pomáhá k jejich naplnění. Ve fysické rovině také usnadňuje rekonvalescenci organismu.
Pokud při svém pohybu Lvem vytváří napěťové vazby do horoskopu narození může přinést přílišnou ctižádost, nárůst sobectví, samolibosti, pýchy a bezohlednosti. V tělesné rovině pak často přináší úrazy při zábavě, sportu a při aktivitách ve volném čase. Těm, kdo nevedou zdravou životosprávu pak může přinést i operativní zásahy, náhlé problémy se srdcem a ve vypjatých situacích i infarkty.

Od 5. září 11:34:39 středoevropskho letního času již putuje Mars znamením Panny. Přináší zde snazší zaměření a zacílení nasazované energie na detail a konkrétní činnost, zvyšuje všímavost, píli, metodičnost a precisnost, výkonnost, pracovitost ale i zručnost a šikovnost. Také napomáhá většímu důrazu na čistotu. Snadněji se analyzují problémy, je také snazší zaměření na praktickou rovinu života, posiluje se i skromnost a spořivost. Není neobvyklé, že člověk chce být více užitečný či má chuť posloužit nějaké poctivé myšlence. Z tohoto období těží v profesi například chirurgové, přesní mechanici, badatelé, pracovníci ve službách a obecně všichni perfekcionisté. Při napěťových vazbách do horoskopu narození tato doba přináší nervové napětí, hnidopišství, snazší vybuzení a hádky kvůli maličkostem, často se pod jeho vlivem stává člověk afektovaný hypochondr, pokrytecký nevrlý lichotník, věčně nespokojený, někdy i lakotný. Bývá přepjatá nervová soustava, snadno nastává neklid, objevuje se přehnaná kritičnost; je potřeba být opatrný na netrpělivost a zbrklost. V tělesné rovině se častěji objevují svalové křeče, komplikace se střevním traktem a jeho operace, také se objevují problémy s kýlou, častější jsou záněty slepého střeva.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. a 2. července bude více lidí hůře dodržovat pravidla, mnozí budou mít sníženu sebevládu a tak mohou častěji nastávat konflikty a životní krize, ale mohou i častěji nastávat havárie, přicházet úrazy, zlomeniny, poranění kloubů a vazů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:45 až 03:30, 06:15 až 08:10, 12:45 až 15:30 a 20:10 až 22:50.

3. až 5. července bude třeba dávat pozor na větší dráždivost a vzrušivost, ukvapenost, náhlé výbuchy a chuť bouřit se. Snadněji pak může docházet k úrazům při styku s technickými zařízeními, k haváriím, výpadkům techniky, ale i k rozchodům ve vztazích.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:00 až 01:45, 06:15 až 09:10 a 12:40 až 15:25.

12. až 14. červenec budou přát prohloubení milostných prožitků, lásce, novým kontaktům a přátelstvím, v nichž se může snadněji propojovat fyzická přitažlivost s duševním souzněním. Je to příznivý čas pro tvůrčí aktivity, odpočinek a zábavy, ve kterém půjde snadněji vnímat krásu a lásku, ale i intensivní vášeň a u rozvinutějších osobností vnímat i ideály a myšlenky, směřující k pozitivním perspektivám.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 06:05 až 08:00 a 12:30 až 15:15.

28. až 30. červenec přinesou chuť oddat se pohodlnosti a poživačnosti, hovět svým smyslům, choutkám a lenivosti, jež budou střídány hyperaktivitou kdy člověk na sebe bere více než dokáže zvládnout. Je potřeba počítat s možností střetu, násilí, fanatismu, bezohledností a je vhodná větší opatrnost na zranění, na dopravní nehody a nehody s ohněm.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:50 až 02:50, 05:50 až 08:00, 12:10 až 14:50 a 19:05 až 21:40.