Martovo okénko pro období 1. 7. 2019 – 31. 7. 2019

Pouze 1. července a jen do 2. července 01:19:15 SELČ ještě putuje Mars znamením Raka a platí tedy ještě chrakteristiky jeho vlivu jako předchozí měsíc.

Od 2. července 01:19:15 středoevropského letního času putuje po všechny zbývající červencové dny Mars znamením Lva. Zde nabízí nárůst odvahy a zvětšení aktivity, přeje boji o místo na výsluní, podporuje naplnění ctižádosti, posiluje vůli, dává větší sebevědomí a zvyšuje průbojnost. Pomáhá také nárůstu fysické síly, podporuje výjimečné výkony a sportovní úspěchy a zvětšuje ochotu riskovat. Oživuje angažovanost ve společenských aktivitách, zvětšuje chuť prosadit se ve společnosti, posiluje hravost a uplatnění tvůrčích ambicí. Aktivizuje mocenské snahy a dává větší prostor a pomáhá k jejich naplnění. Ve fysické rovině také usnadňuje rekonvalescenci organismu.
Pokud vytváří napěťové vazby do horoskopu narození může přinést přílišnou ctižádost, nárůst sobectví, samolibosti, pýchy a bezohlednosti. V tělesné rovině pak přináší úrazy při zábavě, sportu a při aktivitách ve volném čase. Těm, kdo nevedou zdravou životosprávu pak může přinést operativní zásahy, náhlé problémy se srdcem a ve vypjatých situacích i infarkty.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

7. až 9. červenec nabídnou průbojné a odvážné myšlenky zaměřené ke studiu, cestám a výměně informaci, mnohým se zlepší zapojení rozumu či se zrychlí myšlení – nebude daleko od myšlenek k činům.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:10 až 07:00 a 11:45 až 14:35.

10. až 12. července bude třeba dávat pozor na ukvapenost, náhlé výbuchy, větší nervovou vzrušivost, podrážděnost a ztrátu sebevlády. Kardiaci by měli být opatrnější a více se šetřit. Snadněji může také dojít k úrazům při styku s technickými zařízeními, elektrickým proudem a k haváriím při řízení motorových vozidel. Obecně tyto dny přinesou zhoršení porozumění, znesnadnění komunikace a společenských styků. Často bude třeba čelit nespravedlnosti, útlaku a důsledkům porušování pravidel jak námi samotnými tak od druhých.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 23:15 až 01:00, 05:10 až 08:10 a 11:40 až 14:30.

24. až 26. červenec poskytnou více duševních i tělesných sil a optimismu. Stoupne činorodost a pracovní výkonnost, snadněji se budou cíle formulovat i naplňovat. Bude větší chuť a energie pro hledání vyššího, lepší prosazování spravedlnosti a snazší jednání s těmi kdo mají moc. Půjde získat nové poznání a mohou přijít i nečekané finanční přírůstky. Povzbudí také úvahy a myšlenky na cesty za poznáním, získání vzdělání a k posunu v názorech na život.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:00 až 0:50, 11:25 až 14:10, 15:00 až 17:55 a 20:15 až 21:55.