Martovo okénko pro období 1. 6. 2021 – 30. 6. 2021

Až do 11. června putuje Mars vodním znamením Raka. V tomto znamení není úplně jednoduché uplatnit jeho energii ve fysickém světě, člověk se hůře koncentruje, ale naproti tomu snáz uplatňuje své úsilí v nitru. Lehčeji klade důraz na kořeny, odkaz předků, je blíže k ochraně rodiny a jejích tradic. Svou energii snadněji užije k duševní práci, při zařizování a adaptacích domova, zlepšování rodinných podmínek a domácích aktivitách. Lehčeji se buduje zázemí a vytvářejí základy projektů, zvyšuje se zájem o širší pozadí činů.
Těm, kterým vytváří Mars napěťové vazby do horoskopu narození, může komplikovat život vnitřními pochybnostmi, vyšší vznětlivostí, náhlou chutí po dominanci v rodině a přinášet tak poškození, úrazy a konflikty. V tělesné rovině může Mars přinést problémy se zažíváním či intenzivní prudké žaludeční bolesti způsobené stresem. Také náhlé, rychlé komplikace - křeče, záněty, někdy vedoucí až k operaci. V tomto období je třeba také být opatrnější na požáry v domově a dbát na nebezpečí z vody.

Od 11. června 15:33:43 středoevropského letního času začíná ohnivý Mars putovat živlově spřízněným ohnivým znamením Lva. Nabízí zde růst odvahy, zvětšení aktivity, přeje boji o místo na výsluní, podporuje naplnění ctižádosti, posiluje vůli, dává větší sebevědomí a zvyšuje průbojnost. Pomáhá také nárůstu fysické síly, podporuje výjimečné výkony a sportovní úspěchy a zvětšuje ochotu riskovat. Oživuje angažovanost ve společenských aktivitách, zvětšuje chuť prosadit se ve společnosti, posiluje hravost a uplatnění tvůrčích ambicí. Aktivizuje mocenské snahy a dává větší prostor a pomáhá k jejich naplnění. Ve fysické rovině také usnadňuje rekonvalescenci organismu.
Pokud při svém pohybu Lvem vytváří napěťové vazby do horoskopu narození může přinést přílišnou ctižádost, nárůst sobectví, samolibosti, pýchy a bezohlednosti. V tělesné rovině pak často přináší úrazy při zábavě, sportu a při aktivitách ve volném čase. Těm, kdo nevedou zdravou životosprávu pak může přinést i operativní zásahy, náhlé problémy se srdcem a ve vypjatých situacích i infarkty.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. června doznívá příznivý čas pro naplňování ideálů činy, pro silnější prožitky v meditaci, pro prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu na životní cestě. Naše činy mohou být více než jindy lépe ovládány respektováním ideálů a vědomím širších souvislostí.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:00 až 02:15, 05:55 až 08:25 a 13:20 až 16:15.

4. až 6. červen přinesou mnohým zkoušky v podobě nutkání k projevům umanutosti či přílišného důrazu ve ztahu ke kořenům, předkům či záležitostem spojeným se zázemím či rodinou.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:30 až 04:10, 06:35 až 08:25, 13:15 až 16:10 a 21:05 až 23:55.

27. až 29. června bude snazší konat na cestě duchovního poznání a slaďovat své jednání s etickými normami. Také si vytvářet nové podmínky pro budoucí život, opírat se o optimističtější výhledy, užívat síly k naplnění cílů a jít za svými životními hodnotami.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:50 až 03:25, 06:15 až 08:10, 08:30 až 11:20 a 12:45 až 15:40.

30. června (a až do 2. července) půjde hůře uplatňovat sílu v rámci pravidel, mnohdy bude snížena sebevláda - častěji mohou nastávat konflikty či životní krize, ale i havárie, úrazy, zlomeniny a poranění kloubů a vazů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 06:15 až 08:10, 12:45 až 15:35 a 20:15 až 23:00.