Martovo okénko pro období 1. 6. 2020 – 30. 6. 2020

Téměř celý červen putuje Mars znamením Ryb. V něm napomáhá snadnějšímu nalézání obětavosti v sobě i mimo sebe. Vyspělejší snáz konají nesobecké činy ve prospěch slabších, utlačovaných a potřebných bez ohledu na své náklady. Někdy vystane i odvaha k vykonání něčeho idealistického či chuť k oběti pro blaho druhých. Na druhou stranu se častěji ztrácí soustředění, klesá vůle, hůře se hledá rasance a průbojnost, klesá a rozřeďuje se energie. U některých lidí se projeví sklon ke skrývání svých činů vůči okolí.
Při napěťových vazbách k nativitě (týká se to především lidí, kteří mají obsazen 1. až 9. stupeň znamení Ryb, Blíženců, Panny a Střelce) se lze snadněji stát obětí svých slabých stránek či nižších pohnutek, více se projeví sklony k podvodu, alkoholismu či únikům z reality. Ve fyzické rovině nastupují deformace, zhmoždění a úrazy v oblasti dolních částí kotníků a chodidel, případně jejich operace, více se objevují onemocnění dýchacích cest a záněty střevního traktu či průjmy.

Od 28. června 03:45:06 středoevropského letního času začne Mars putovat znamením Berana, v němž se bude nacházet až do 6. ledna 2021. My astrologové říkáme, že je ve svém domicilu - domovském znamení, kde může poskytovat své dobré dary (přírůstek fyzických i duševních sil, aktivita, podnikavost, odvaha, sebedůvěra a schopnost konat rázné, odvážné a průkopnické činy, lepší regenerační schopnosti, chuť prosazovat se a soupeřit s druhými o místo na slunci).

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

2. a 3. červen vyvolají větší chuť po počitcích smyslů, flirtování a dobrodružstvích s druhým pohlavím. Více se projeví sexuální napětí, bude obtížnější zvládání vášní a také větší možnost onemocnění pohlavními chorobami.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 23:35 až 01:50, 03:40 až 07:25 a 10:15 až 13:10.

4. až 9. června se bude třeba vyrovnat s nárůstem dráždivé energie, napětí, poklesem sebevlády, prchlivostí a s větší chutí jít do střetu – zvláště při přehánění obrany svého já, svého „určitě správného“ náhledu a myšlenek. Ve fysické rovině v těchto dnech stoupá nebezpečí náhlých poruch srdeční činnosti a nastává větší než obvyklé nebezpečí úrazů jak při práci, tak při sportu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 23:25 až 01:40, 03:35 až 05:10, 05:20 až 07:20 a 10:10 až 13:10.

12. až 14. června bude aktivizována obrazotvornost, posílena kreativita a tvůrčí snahy. Také se zvětší obětavost a chuť konat něco pro druhé, vzroste empatie, sociální cítění a šlechetnost, přitom však i chuť po radikální změně. Méně vyzrálí by měli být opatrní na impulsivní jednání, lehkomyslnost, pohodlnost a poživačnost, větší konzumaci alkoholu či dokonce omamných látek.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 23:05 až 01:25 a 05:00 až 07:10.

17. a 18. červen podpoří zlepšení toků energie a regeneračních schopností, obnovu plodnosti, narůst rasance v jednání a větší odvahu. Bude snadnější se rozvíjet, měnit. Někteří lidé pocítí příliv sexuální energie, jiní větší chuť hledat věci skryté a odkrývat tajemství života i smrti.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 23:55 až 02:15, 02:25 až 04:05, 05:40 až 07:35 a 08:45 až 11:20.

19. června půjde snáz sladit své jednání s etickými normami, získat duchovní poznání, překročit díky zkušenostem původní „osudové” hranice a vytvářit si tak nové podmínky pro budoucí život. Bude snazší být optimistou, užít své síly k naplnění cílů a jít za novými výzvami.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 22:55 až 01:05, 01:30 až 03:05, 04:50 až 07:00 a 20:05 až 22:50.

20. a 21. červen nabídnou nárůst optimismu, více duševních i tělesných sil, povzbudí činorodost a pracovní výkonnost a budou napomáhat dosahování předsevzatých cílů. Také poznání nových priorit, světonázoru či ve víře. Usnadní vztah s těmi kdo mají moc a napomohou úspěchu v soudních jednáních.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:20 až 02:50, 04:45 až 06:50 a 19:55 až 00:55.

27. a 28. červen napomohou zlepšit soustředění, sebekázeň, houževnatost, výkonnost a pracovitost. Posílí vůli, efektivní nasazení energie a usnadní realizaci zvolených záměrů. Do života půjde lehčeji zapojit střídmost, půjde snáz dokončovat co bylo doposud rozpracované. Bude snadnější dodržovat formu a řád ve svých činech.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:20 až 02:50, 04:35 až 06:45 a 1955 až 00:40.