Martovo okénko pro období 1. 5. 2023 – 31. 5. 2023

Až do 20. května putuje Mars ještě znamením Raka. V tomto znamení, astrologickou mluvou ve znamení "Martova pádu", není úplně jednoduché uplatnit jeho energii ve fysickém světě, člověk se hůře koncentruje, ale naproti tomu snáz uplatňuje své úsilí v nitru. Lehčeji klade důraz na kořeny, odkaz předků, je blíže k ochraně rodiny a jejích tradic. Svou energii snadněji užije k duševní práci, při zařizování a adaptacích domova, zlepšování rodinných podmínek a domácích aktivitách. Lehčeji se buduje zázemí a vytváří základy projektů, zvyšuje se zájem o širší pozadí činů.
Těm, kterým vytváří Mars napěťové vazby do horoskopu narození, může komplikovat život vnitřními pochybnostmi, vyšší vznětlivostí, náhlou chutí po dominanci v rodině a přinášet tak poškození, úrazy a konflikty. V tělesné rovině může Mars přinést problémy se zažíváním či intenzivní prudké žaludeční bolesti způsobené stresem. Také náhlé, rychlé komplikace - křeče, záněty, někdy vedoucí až k operaci. V tomto období je třeba také být opatrnější na požáry v domově a dbát na nebezpečí poškození vodou. Opatrnost na tyto Martovy vlivy je potřebná zvláště u lidí, kteří mají ve svých horoskopech obsazeny čtvrtý až devatenáctý stupeň znamení Berana, Vah, Kozoroha či Raka.

Od 20. května 17:31:26 středoevropského letního času začne putovat ohnivý Mars živlově spřízněným ohnivým znamením Lva. Zde nabízí růst odvahy a zvětšení aktivity, přeje boji o místo na výsluní, podporuje naplnění ctižádosti, posiluje vůli, dává větší sebevědomí a zvyšuje průbojnost. Pomáhá také nárůstu fysické síly, podporuje výjimečné výkony a sportovní úspěchy a zvětšuje ochotu riskovat. Oživuje angažovanost ve společenských aktivitách, zvětšuje chuť prosadit se ve společnosti, posiluje hravost a uplatnění tvůrčích ambicí. Aktivizuje mocenské snahy a dává větší prostor a pomáhá k jejich naplnění. Ve fysické rovině také usnadňuje rekonvalescenci organismu.
Pokud vytváří napěťové vazby do horoskopu narození, může přinést přílišnou ctižádost, nárůst sobectví, samolibosti, pýchy a bezohlednosti. V tělesné rovině pak přináší úrazy při zábavě, sportu a při aktivitách ve volném čase. Těm, kdo nevedou zdravou životosprávu pak může přinést operativní zásahy či náhlé problémy se srdcem a ve vypjatých situacích i infarkt.

K předchozímu působení přistupují díky Martovi v květnu navíc ještě následující specifické vlivy:

14. až 16. květen jsou dny příznivé pro naplňování ideálů činy, pro silnější prožitky v meditaci, pro prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu na životní cestě. Naše činy mohou být více než jindy lépe ovládány uvědoměním si širších souvislostí a respektováním ideálů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 01:20 až 03:30, 07:15 až 09:50 a 14:45 až 17:35.

20. až 25. květen na jednu stranu povzbudí podnikavost a činorodost, chuť opřít se o vůli či ji v sobě hledat a následně i nacházet. V takovýto čas obvykle roste i fyzická síla a výkonnost, zlepšuje se zdraví, člověk má dostatek energie, životní jiskru a optimismus, má vřelejší vztah ke sportu a pohybu, je schopen větších výkonů. Je to dobrý čas pro zahájení regeneračních procesů a dobíjení životních sil, pro nové pokusy a snahy o uskutečnění plánů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 04:10 až 05:20 a 10:15 až 13:10.
Na druhou stranu však nevyzrálým jedincům přinesou 20. až 25. květen tendence špatně odhadovat vývoj, více přepínat, slibovat více, než se dokáže zvládnout a sliby porušovat. Častěji může docházet k soudním sporům a konfliktům s úřady. Vzroste pokušení povolit svému já, podlehnout sobectví a pokusit se dosáhnout svých cílů i za cenu morálních ústupků.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 02:11 až 05:20, 07:55 až 11:10 a 14:30 až 17:25.

25. až 28. května bude snadnější se dostávat do situací, v nichž bude méně energie než je právě potřeba a obtížněji se bude zvládat a směrovat ta, která právě je. Následně bude třeba čelit výzvám ega a pak, podle prokázané vyspělosti, se odhalí doposud skrytá tajemství či nové zkušenosti nebo, pokud je to třeba, přijdou výrazné výchovné domluvy karmy.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 02:05 až 03:55, 07:55 až 11:05 a 14:25 až 17:20.

Pro zjištění podrobnějších individuálních vlivů stojí zato konzultovat svůj horoskop narození s astrologem.