Martovo okénko pro období 1. 4. 2023 – 30. 4. 2023

Po celý duben putuje Mars znamením Raka. V tomto znamení, astrologickou mluvou ve znamení "Martova pádu", není úplně jednoduché uplatnit jeho energii ve fysickém světě, člověk se hůře koncentruje, ale naproti tomu snáz uplatňuje své úsilí v nitru. Lehčeji klade důraz na kořeny, odkaz předků, je blíže k ochraně rodiny a jejích tradic. Svou energii snadněji užije k duševní práci, při zařizování a adaptacích domova, zlepšování rodinných podmínek a domácích aktivitách. Lehčeji se buduje zázemí a vytváří základy projektů, zvyšuje se zájem o širší pozadí činů.
Těm, kterým vytváří Mars napěťové vazby do horoskopu narození, může komplikovat život vnitřními pochybnostmi, vyšší vznětlivostí, náhlou chutí po dominanci v rodině a přinášet tak poškození, úrazy a konflikty. V tělesné rovině může Mars přinést problémy se zažíváním či intenzivní prudké žaludeční bolesti způsobené stresem. Také náhlé, rychlé komplikace - křeče, záněty, někdy vedoucí až k operaci. V tomto období je třeba také být opatrnější na požáry v domově a dbát na nebezpečí poškození vodou. Opatrnost na tyto Martovy vlivy je potřebná zvláště u lidí, kteří mají ve svých horoskopech obsazeny čtvrtý až devatenáctý stupeň znamení Berana, Vah, Kozoroha či Raka.

Pro zjištění podrobnějších vlivů stojí zato konzultovat svůj horoskop narození s astrologem.

K předchozímu působení přistupují díky Martovi v dubnu navíc ještě následující specifické vlivy:

1. duben bude ještě jako ve třech předchozích dnech přát silnějšímu soustředění, uplatnění houževnatosti, růstu pracovní výkonnosti a bude napomáhat realizaci a dokončování rozpracovaných záležitostí.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 03:15 až 05:40, 08:55 až 10:50 a 15:50 až 18:50.

2. duben podpoří nalézání vnitřní síly pramenící z uvědomění si zkušeností a nových priorit a následně usnadní zlepšení rozhodnosti a konání.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 05:45 až 07:30, 09:15 až 10:45, 12:05 až 14:35 a 15:50 až 18:45.

7. až 9. duben přinesou rychlejší reakce na podněty a posílení logiky úvah a myšlení. Jsou to dny přející úspěchu v pracovních a obchodních záležitostech, cestování, dobrým sportovním výkonům, seznamování se, uzavírání smluv, úspěchům ve studiu a skládání zkoušek. Přitom překvapivě, těm kdo hledají, budou pomáhat i v tvůrčích a romantických myšlenkách.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 05:25 až 07:10, 08:55 až 10:35, 11:45 až 14:25 a 15:40 až 18:35.

23. a 24. duben opět zrychlí reakce na podněty a posílí logiku úvah a myšlení. Budou přát úspěchu v pracovních a obchodních záležitostech, cestování, dobrým sportovním výkonům, seznamování se, uzavírání smluv, úspěchům ve studiu a skládání zkoušek. Bude však k tomu třeba zvýšená opatrnost a pozornost na kvalitu komunikace a funkčnost komunikačních cest.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 04:50 až 06:35, 08:35 až 10:10, 11:15 až 14:00 a 15:15 až 18:10.

28. až 30. dubna půjde snadněji rozseknout staré záležitosti a snáz se odpoutat od závislostí. Vzroste odvaha a chuť po dobrodružství, podnikavost, dynamika osobnosti a rychlost reakcí. Stoupne přitažlivost moderních postupů, vzroste schopnost objevovat nové, bude možné těžit z intuice. Přiblíží se úspěch i v situacích s větší mírou rizika.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 04:40 až 06:20, 08:25 až 10:05, 11:05 až 13:50 a 15:05 až 18:05.