Martovo okénko pro období 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020

Po celý duben putuje Mars znamením Vodnáře. V tomto znamení napomáhá samostatnosti a prosazování se v rovině intelektuální. Poskytuje tak příležitost k snadnějšímu nasazení sil do duševních projektů, naplňování touhy po svobodě, dosahování nezávislosti a posiluje individuální ambice. Napomáhá změnám a úspěchu při organizování záležitostí vlastních i druhých. Usnadňuje uplatnění se při neobvyklých činnostech. Napomáhá také hledání nových příležitostí, konceptů, společenských směrů a idejí, poskytuje odvahu k rozloučení se s vyšeptalou či vyčpělou tradicí a svázaností.

Pokud na své cestě Vodnářem vytvoří napěťové vazby do horoskopu narození (týká se to především lidí s obsazenými znameními Lva, Býka a Štíra), bude zkoušet jak je zvládáno rebelantství, buřičství, netolerance a větší tendence k provokování druhých, upřednostňování vlastního já a svobody bez ohledu na druhé. Bude přitom také budit chuť bořit staré pořádky bez tvorby pořádků nových. V tělesné oblasti pak bude zvyšovat rizika úrazů achilových šlach, kotníků a lýtek. Může také přinést poruchy krevního oběhu a ve větší míře i záněty či jiné problémy se žilním systémem nohou, ale i náhlé srdeční obtíže, úrazy krční páteře či problémy s močovými cestami a pohlavními orgány.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. duben ještě přeje sebekázni, píli, překonávání překážek, dotahování záležitostí do konce, práci na vzdálenějších cílech a skládání zkoušek. Je v něm výhodné jednat a konat či uzavírat smlouvy s plánovaným dlouhodobým dopadem.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:35 až 04:25 a 07:00 až 08:45.

6. až 8. duben jsou dny neočekávaných změn a překvapení, bude třeba dávat pozor na překotnost, větší nervovou vzrušivost, podrážděnost, náhlé výbuchy osobnosti a ztrátu sebevlády. Snadněji může dojít k výpadkům techniky, úrazům při styku s technickými zařízeními, elektrickým proudem a k haváriím při řízení motorových vozidel. Zvláště bdělí by měli být lidé s obsazeným 4.- 6.stupněm Lva, Vodnáře, Štíra či Býka.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:30 až 04:10, 05:20 až 08:35 a 11:40 až 14:5.

18. a 19. duben jsou dny, kdy od myšlenek nebývá daleko k činům, je plno rozumových řešení a praktických nápadů, které lze snadno realizovat. A také čas, kdy roste rychlost, obratnost, hbitost a výkonnost a je pravděpodobnější úspěch v práci, na cestách a při sportu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:10 až 05:40, 06:35 až 08:20 a 09:45 až 12:10.