Martovo okénko pro období 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022

Ještě do 6. března putuje Mars jedním z nejvýraznějších míst své pouti - znamením svého povýšení - zemským Kozorohem. Na této cestě přeje zvýšení vůle a jejímu snazšímu uplatnění, tedy větší pracovitosti, houževnatosti, vytrvalosti a odolnosti a usnadňuje tak uskutečňování plánů a dosahování zvolených cílů. Nicméně je nutné počítat s tím, že užitek přicházívá s určitým odkladem. Mars v tomto znamení také zvětšuje chuť uplatnit svou ctižádost, dosáhnout prestiže, úspěchu a zlepšit postavení. Posiluje cílevědomost, plánovitost, tendence k budování a vypracování se z nižších podmínek na vyšší úroveň. Nastává tedy čas kdy lze snáze naplnit kariérní ambice, činy lze lépe racionálně směrovat. Na tělesné úrovni pak posiluje sexuální chuť a fyzickou výkonnost.
Pokud však na své dráze vytváří neharmonické vazby na prvky horoskopu narození, pak zvyšuje autoritativnost, chtivost po moci a necitelnost vůči slabostem druhých. Dává také často větší bezohlednost, tvrdost a drsnost pro uplatnění se, svádí k přílišnému prosazování vlastní individuality a probouzí chuť k omezování svobody druhých. V tělesné rovině pak přináší úrazy kolen a dalších kloubů těla, také potíže a úrazy páteře, záněty zubů a kožní onemocnění.

Od 6. března 07:22:47 Mars putuje již znamením Vodnáře. Napomáhá zde samostatnosti a prosazování se v rovině intelektuální. Poskytuje tak příležitost k snadnějšímu nasazení sil do duševních projektů, naplňování touhy po svobodě, dosahování nezávislosti a posiluje individuální ambice. Napomáhá změnám a úspěchu při organizování záležitostí vlastních i druhých. Usnadňuje uplatnění se při neobvyklých činnostech. Napomáhá také hledání nových příležitostí, konceptů, společenských směrů a idejí, poskytuje odvahu k rozloučení se s vyšeptalou či vyčpělou tradicí a svázaností.
Pokud v tuto dobu vytváří napěťové vazby do horoskopu narození, pak zvyšuje rebelantství, buřičství, netoleranci a přináší tendenci k provokování druhých, upřednostňování vlastního já a svobody bez ohledu na druhé. Dává také chuť bořit staré pořádky bez tvorby pořádků nových. V tělesné oblasti pak zvyšuje rizika úrazů a poškození, srdeční poruchy, potíže s pohlavními orgány a konečníkem, zyby dolní čelistí, krční páteří a ve zvýšené míře tělesné úrazy achilových šlach, kotníků a lýtek. Může také přinést poruchy krevního oběhu a záněty či jiné problémy se žilním systémem nohou.