Martovo okénko pro období 1. 1. 2023 – 31. 1. 2023

Celý leden bude Mars putovat znamením Blíženců, ale až do 11. ledna 21:56:17 však ještě retrográdním pohybem - postupně k nižším a nižším hodnotám minut devátého stupně až k 8° 8' 8''. Zde se zastaví a začne putovat opět svým přirozeným směrem, k vyšším stupňúm Blíženců. Do této doby poskytuje své dary s určitou prodlevou a někdy i s překážkami, které však lze kontrolou vložené energie překonat, od této zastávky postupně svůj pohyb zrychluje a začne i rychleji působit.

Mars je v tomto znamení peregrinní a může tedy poskytovat i své dobré dary. Může přinést větší živost, pohyblivost, pohotovost, pružnost reakcí a obratnost. Může také zvyšovat intelektuální aktivitu - připraveným dodat energii v myšlení, komunikaci, aktivizovat společenský styk a přinést zájem o tělesný pohyb, sport a cestování. Může zvýšit také chuť k debatám a tříbení názorů v polemikách. Pilným může napomoci k lepším studijním výsledkům. Nabízí uplatnění naší vůle jak na duchovnímu cestě tak k posílení psychiky jako takové - můžeme aktivně a s větším důrazem působit na své duševní pochody. Pro úspěch v jednáních je však třeba kontrolovat zda uplatňovaná energie je přijmutelná na druhé straně a nepůsobí jako destruující prvek pro shodu či požadované směřování. Půjde tedy o čas zkoušky vyzrálosti ve vztahu k energii, kterou v této době můžeme složit úspěšně nebo se nám ukáže v případě neúspěchů potřeba dalšího učení. Bude se to týkat zvláště těch, kdo mají obsazeny uvedené stupně znamení Blíženců, Berana, Lva, Panny, Ryb, Vah, Vodnáře a Střelce. Z nich náročnější to budou mít ti s takto obsazeným Pannou, Rybami či Střelcem.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození (tedy především se to týká lidí, kteří mají obsazen osmý až desátý stupeň znamení Střelce, Panny a Ryb) bude častěji přinášet neklid, podráždění, netaktnost, zbrklost a netrpělivost, také konflikty a agresi v komunikaci, při pohybu, cestování a třebas i při řízení motorových vozidel. Současně však napomáhá tomu, že se snáz začíná více věcí najednou, ale hůře nějaká dokončuje. V tělesné rovině pak přináší oslabení nervové soustavy, průdušek a plic, případně poranění hrudníku, žeber a zlomeniny paží. Pro zjištění podrobnějších vlivů stojí zato konzultovat svůj horoskop narození s astrologem.

K předchozímu působení přistupuje navíc díky spojení Marta na cestě znamením Blíženců ještě následující specifický vliv:

8. a 9. leden posílí schopnost prožitku a zaktivizují sexuální energii. Může se zlepšit nálada, zvětší se atraktivita druhého pohlaví, bude snazší oživení vztahů a jednodušší partnerský soulad. Naše činy v tuto dobu mohou být průbojné a úspěšné, ale i ohleduplné, lépe půjde vytyčovat cíle a směr osobního rozvoje. Snáz mohou přijít úspěchy ve sportu i v profesi.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 06:25 až 09:05, 11:55 až 13:40 a 18:30 až 21:20 středoevropského času.