Astrologické konzultace
tedy setkání (osobní u mne v pracovně či přes skype), pro něž nabízím:

- Osobní horoskop
platný po celý život; vypovídá o tom co "daly hvězdy" jako disposice do kolébky: zahrnuje silné a slabé stránky osobnosti, předpoklady pro lásku, partnerský život, kariéru, finance, zdravotní disposice, ..., duchovní cestu.
- Partnerský horoskop
vypovídající o třecích plochách a tmelicích prvcích vztahu, proč se dva lidé potkávají, čemu se mohou ve vztahu naučit, jak na sebe vzájemně působí, jak vidí jeden druhého, jaké jsou možnosti vývoje nejen v osobní rovině. Podobně lze rozebrat vztahy i v běžném životě (se šéfem, podřízeným, dcerou či synem, otcem, matkou, sourozencem ...)
- Výhled do budoucna
tj. prognostický horoskop, který ukazuje kvalitu budoucího času na zvolené období; na jeho základě se dá volit vhodné příznivé období pro zvolený záměr a připravit se na případné překážky.
- Výběr příznivých okamžiků
například pro sňatek, ucházení se o místo, otevření obchodu či založení firmy, vydání se na cestu, hledání bytu či domu, termínu operace, rizikové investice, nákup a prodej akcií či jiných cenných papírů, obchodního podílu, nemovitostí a pod.
- Astrokartografický rozbor
pomáhající k nalezení vhodného místa na Zemi pro snazší uplatnění osobních předností. S pomocí tohoto rozboru lze vybrat zemi, město či jinou oblast pro pro podporu hvězd pro zvolenou aktivitu (ke studiu, k prosazení se, ke kariéře, k rekonvalescenci, pro dovolenou, léčbu, získání poznání ...)
- Rozbor pomocí horární astrologie
tj. nalézání odpovědi na otázky typu: Vrátí se můj zaběhlý pes? (zmizelý přítel ?), Je vhodné prodat dům? Je vhodný čas pro ...? Kde jsou mé ztracené brýle (nebo jiná věc) ...? Je má žena (milenka) těhotná? Mohu půjčit (mohu si půjčit) peníze? Vyhraje onen (určitý) kůň dostih tehdy a tehdy? Postoupím v dohledné době v kariéře? ...
- Řešení problémů s neplodností
pro ženy i muže; pro ženy je připravena navíc kosmobiologická metoda řízení početí (kalendář dnů se zvýšenou plodností, výběr termínu zmenšujících riziko pro matku i děťátko, případně v důležitých situacích je možná volba pohlaví děťátka)
- Odhad spolehlivosti společníků
na základě rozboru jejich horoskopů
- Personální poradenství
tj. výběr podřízených, manažérů, skladba týmu, rizika spolupráce.
- Individuální dotazyZákladní cena za jeden horoskop (či službu výše uvedenou) je 1000,- Kč, na druhý (druhou službu) a další v rámci jedné konzultace poskytuji slevu. K setkání po dohodě zvu do své kanceláře v Tyršově ulici č. 12, Praha 2. Ze setkání si návštěvník odnese na CD (či flash paměti) nahraný záznam konzultace a vytištěný obrazec horoskopu, případně mapky. Pro ty kdo nemohou do Prahy přijet, zasílám vytištěný obraz horoskopů a výsledky jejich rozboru - tedy astrologický výklad - nahraný na na CD v běžném akustickém formátu nebo ve formátu MP3 formou dobírkového balíčku či oproti platbě předem na účet. Následně zašlu nahraný výklad spolu s mapkami a obrazy horoskopů klasickou poštou či v elektronické formě vše přes internet (například přes www.uschovna.cz).