Sedna - nové těleso sluneční soustavy
Když 14.11.2003 trojčlenný tým astronomů (M. Brown, C. Trujillo, D. Rabinowitz) Palomarské observatoře u San Diega, CA (33N19, 116W53) v rámci projektu vyhledávání nových prvků, v 6 hod 32 UT sejmul obvyklým způsobem fotografie oblohy netušil, že právě zaznamenal velmi zvláštní a doposud neznámý objekt (tento tým také objevil v roce 2002 největší známý objekt Kuiperova pásu asteroid Quaoar). Po jejich pečlivém prozkoumání 15. března 2004 tito astronomové ohlásili, že objevili nový objekt sluneční soustavy, který nazvali ženským jménem Sedna. Objevené těleso je co do velikosti řádově srovnatelné s Měsícem, Merkurem či Plutem. Má krvavě červenou barvu soupeřící s barvou Marsu a jak se brzo ukázalo, jeho velmi výstřední dráha prochází jak Kuiperovým pásem asteroidů, tak ještě vzdálenějším Oortovým mračnem (odkud přilétá většina komet). Slunce oběhne zhruba za 10500 let (1 znamení projde v průměru za 875 let, tedy jeden stupeň zvířetníku za 29,1 let). Obvykle mají planety sluneční soustavy eliptickou dráhu velmi blízkou kruhu, ale Sedna ji má jako velmi protáhlou elipsu, jejíž přísluní je ve zhruba dvou vzdálenostech Pluta od Slunce a odsluní ve vzdálenosti zhruba dvacetinásobku průměrné vzdálenosti Pluta od Slunce. Tento objekt, kvůli mrazivosti a hlubině sluneční soustavy v níž pravidelně létá, dostal jméno po zvláštní bytosti mrazivého eskymáckého severu. Existuje mnoho versí pověstí o této ženě-kouzelnici. Seznamme se z jednou z nich tak, jak si ji již generace seveřané vyprávějí - byť je na první pohled v poněkud drsné formě.

Sedna byla půvabnou eskymáckou dívkou, která žila se svým otcem. Byla velmi krásná, ale přitom příliš marnivá na to, aby si kohokoli vzala. Když čas od času přišel do jejich tábora některý z lovců, aby jí požádal o ruku, odmítla ho. Čas běžel a běžel, až jí konečně jednoho dne otec řekl: Sedno, nemáme nic k jídlu a brzo asi zemřeme hlady. Potřebuješ manžela, aby se o tebe postaral a tak toho lovce, který tě přijde požádat o ruku, toho si musíš vzít za muže. Sedna si svého otce nevšímala a dál si česala své vlasy, pozorujíc přitom svůj obraz odrážející se ve vodě.

Brzo si otec všiml lovce, který přicházel k táboru. Byl vkusně oblečen do kožešin a zdálo se, že má dost hmotných prostředků, ale jeho tvář byla zahalena. Sednin otec oslovil lovce: Jestli si přeješ nalézt ženu, já mám půvabnou dceru. Umí vařit a šít a vím, že bude dobrou ženou. Zdá se, že se domluvili, protože přes své velké protesty byla Sedna naložena na lovcův kajak a ten se s ní vydal na cestu k jejímu novému domovu. Brzo oba dorazili na ostrov. Sedna se rozhlédla kolem, ale viděla jen pustinu. Žádné iglú, žádný stan - jen holé skály a útesy. Tu se proti ní lovec postavil, stáhl si kapuci, která doposud kryla jeho tvář a nechal zaznít divokému smíchu. Sednin manžel nebyl člověk jak si myslela, ale byl to převlečený démon - havraní muž. Sedna vykřikla a snažila se utéci, ale muž-pták ji odtáhl na ploché místo na útesu. To byl Sednin nový domov - byly tu jen chomáče zvířecích chlupů a pár pírek roztroušených po holé, studené skále. Také stravu měla jednotvárnou a chudou. Její manžel, havran ji po dni létání vždy přinesl k jídlu jen syrovou rybu.

Sedna byla velmi nešťastná a cítila se velmi ubohá. Plakala a plakala a volala otcovo jméno. Divoké arktické větry donesly Sednin nářek až k jejímu otci a ten uslyšel její pláč. Cítil se vinen tím co udělal, protože poznal, že je nešťastná. A tak se rozhodl, že je čas svou dceru zachránit. Spustil svůj kajak na vodu a pádloval mnoho dní studenými arktickými vodami až dorazil k jejímu domovu. Sedna zrovna stála na pobřeží. Jakmile se objali, spěšně nastoupili do kajaku a rychle začali pádlovat pryč. Po mnoha hodinách pádlování se Sedna ohlédla a spatřila na obloze vzdálenou černou skvrnu. Pocítila divoký strach a hrůzu, protože věděla, že onen mrak je její rozzlobený manžel, který ji hledá. A v okamžení se jako velký havran spustil nad kajak plavící se po oceánu. Otec udeřil pádlem směrem k havranovi, ale minul ho a pták pokračoval v náletech na kajak. Najednou se spustil na hladinu a plesknul do ní křídlem. V tu chvíli se rozpoutala veliká bouře a začala pohazovat lehoučkým kajakem sem a tam. Otec Sedny dostal veliký strach. Uchopil Sednu a vyhodil ji z kajku ven do oceánu a křičel na havrana: Tady je tvoje drahá žena, nenič mne, vezmi si ji! Sedna vykřikla a začala bojovat o svůj život - začala v ledových arktických vodách tuhnout. Podařilo se jí doplavat ke kajaku a prsty se zachytila za jeho okraje. Otec, obávaje se oné velké bouře a toho, že by se kajak převrhl, začal tlouct pádlem do Sedniných prstů, aby se pustila. Ona začala na otce volat aby přestal, ale neuspěla. Její promrzlé prsty a dlaně se brzo ulomily, spadly do oceánu a díky magickým silám jejího muže se poté co se dotkly dna proměnily na tuleně a mrože. Sedna se mezitím znovu pokusila chytit aspoň pažemi kajaku. Otec uchopil znovu pádlo a začal jím tlouct do jejích paží. Promrzlé Sedniny paže se opět ulomily. Pahýly rukou začaly klesat ke dnu moře a v tom okamžení se proměnily ve velryby a další velké kytovce. Sedna už dál nemohla bojovat o svůj život a začala se potápět.

Ale Sedna, nešťastná a rozzlobená z toho co se jí stalo, nezahynula. Spolu se stvořenými mořskými savci klesla ke dnu a stala se mocnými silami obdařenou ženou sídlící na dně moře. Její návaly vzteku vůči člověku dodnes vytvářejí nebezpečné moře a jeho divoké bouře. Lovci vůči ní cítí dodnes velkou úctu a šamani mají za úkol ji uklidňovat.

Ve všech verších tohoto dodnes živého eskymáckého mýtu, se projevuje Sedna zpočátku jako pyšná a marnivá, odmítající nápadníky, následuje klam při sňatku (s havranem, démonem či mořským ptákem požírajícím mršiny), obětování a pád Sedny do moře, zrození mořských savců z jejích oddělených zmrzlých prstů, (někdy ještě dlaní a paží) a její následný sestup do věčného utrpení jakožto mořská čarodějka. Odlišnosti bývají v tom, zda byla do moře hozena otcem, aby si zachránil život, či posádkou člunu (jsou to buď bratři či odmítnutí nápadníci) i přes protesty otce. Sedna však není bohyní, ale nešťastnou bytostí, nazývanou "tou hrůznou dole", "duchem mořských hloubek", "tou dole" jindy "tou co dává užitečné věci"nebo "velký masový talíř" či "ta oploutvená", "žeň mnohosti" a nebo nejčastěji "hrozivá žena z hlubin vln".


Objevení Sedny

Když pohlédneme do horoskopu objevu Sedny, můžeme v něm sledovat její příběh a nalézt i inspiraci pro její čtení v individuálních horoskopech. Vidíme Slunce, dárce života, v nejnižší části horoskopu - ve IV. domě, v hlubině, a naopak samotnou Sednu (písmeno S s uzavřenou horní smyčkou a "ploutvičkou" v dolním ukončením - oploutvená žena hledící vpřed - glyf navržený kanadským astrologem Bryanem Trusslerem) v nadhlavníku v domě X ve znamení Býka, v blízkosti vývoj naznačující Dračí hlavy. Vládce MC Venuše (planeta ženství, plodnosti a tvoření ve hmotě, ale i planeta zábav a marnivosti) v tvořivém domě V. Vládce VIII. domu smrti Neptun právě zapadal - bezprostřední příčinou ohrožení smrtí je manžel. Otec a rodinné záležitosti (vládce IV. domu Mars v VIII. domě) mají bezprostřední vztah ke smrti, způsob konce v hmotném světě je násilný - Mars v domě smrti v kvadrátu k Venuši, vládci postavení. Můžeme ale sledovat i znovuzrození po konci - Mars z VIII. domu, který symbolisuje také překročení hranic hmotného světa, v trigonu na Slunce (vládce ascendentu a tedy vládce tělesného - bytostného stavu a projevu navenek) ve IV. domě základů - v místě pro znovuzrození, ve znamení Štíra. V partnerství se lze setkat s klamem (Neptun u hrotu VII. domu) a lze nalézt nechuť ke svázání se partnerstvím a jeho přerušení (Uran, vládce VII. domu v napěťových vazbách).

Původní pozemskou marnivost, lenost a přehánění v zábavách a potěšení, zachycenou napěťovou vazbou Jupiter, Venuše, Mars, může po přechodu do světa jemných a mocných sil nahradit opravdovost ve vztahu k životu (Luna ve svém domácím znamení Raka, v trigonu na Slunce). Sedna pak může být mimořádným dárcem životních prostředků (Jupiter v sextilu z domu II. na Slunce v domě IV.), avšak jen tomu kdo rozvine své poznání a zvládne agresivitu (vládce IX. domu Mars v oposici s Jupiterem v II. domě prostředků). Navíc může obohatit pracovitostí a vytrvalostí. (Saturn, vládce VI. domu.v harmonické vazbě s Marsem a Sluncem) a přinést pochopení zkušeností (Saturn u hrotu domu XII). To vše je snazší při harmonickém zapojení do individuálních horoskopů, při neharmonickém pak navozuje možnost poučení na základě "osudových" událostí a zkoušek (Slunce v konjunkci s Dračí hlavou). Připomeňme si, že jde o generační prvek horoskopu, který aby měl individuální charakteristiku, musí být nějak spojen s planetami individuálními.

Chceme-li se pokusit o její symbolické včlenění do zvířetníku, utvořme řadu Slunce (životní princip), Luna (proměny života), Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, Sedna (řazení dle stoupající vzdáleností k principu života Slunci). Zanesme tuto řadu do zvířetníku tak jak je obvyklé s ohledem na doposud užívané domicily (vládnutí planet) ve znameních a zkusme přitom zachovat exitující symetrii drah průchodu pořadím podle osy Lev-Vodnář.To nám pomůže k nalezení znamení případně příslušného Sedně. Protože jde o subtilnější prvek Sluneční soustavy (obdobně jak je tomu u Neptuna a Pluta působících vzhledem k člověku především v duševní rovině), můžeme při volbě znamení pro jednotlivé prvky naší řady dát přednost při "chodu" znameními "vyšším" duševním schopnostem - abstrakci a logice (Panna pro Merkura) a harmonii a spravedlnosti (Váhám pro Venuši). Dostaneme pak symetrii na následujícím obrázku č. 1.


Obr. č.1
Nebo místo Panny dáme přednost hbitosti, pružnosti reakcí a přenosu informací (tj. dáme pro Merkura přednost znamení Blížencům před Pannou) a dostaneme dokonce lepší symetrii - obr. 2.

Obr. č.2
(více "vazeb" mezi znameními a dokonce i symetrii podle osy Býk-Štír a Panna může čekat na svůj nový prvek). V obou případech je možné zapojit Sednu jako prvek příslušející Býku - jak bylo naznačeno i z horoskopu jejího objevu (byla nalezena v Býku) a se jménem spojené eskymácké pověsti.

Pro ty kdo chtějí experimentovat s jejím čtením, uvádí předpokládané posice Sedny následující tabulka:

Nástin postupu Sedny zvířetníkem 

leden 1900
07°39' Berana

květen 1906 - prosinec 1908
10° 00' Berana
7 průchodů
červen 1923 - únor 1926
15° 00' Berana
7 průchodů
květen 1939 - březen 1941
20° 00' Berana
5 průchodů
květen 1953 - březen 1955
25° 00' Berana
5 průchodů
Červenec 1965 - únor 1968
00° 00' Býka
7 průchodů
červen 1977 - březen 1979
05° 00' Býka
5 průchodů
Červenec 1987 - duben 1989
10° 00' Býka
5 průchodů
Červenec 1977 - březen 1999
15° 00' Býka
5 průchodů
Červenec 2006 - březen 2008 
20° 00' Býka
5 průchodů
červen 2015 - duben 2016
25° 00' Býka
3 průchody
červen 2023 - duben 2024
00° 00' Blíženců
3 průchody
červen 2031 - duben 2032
05° 00' Blíženců
3 průchody
Provizorní efemeridy lze získat na internetu například na adrese http://www.astro.com/swisseph/sedna.htm. Na jejich ověření si však budeme muset vzhledem ke vzdálené a extrémní dráze Sedny ještě nějaký čas počkat. Radost a poznání při studiu a experimentování přeje

© Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc., 732354413, zdenek@bohuslav.com
Tolstého 20, 101 00 Praha 10