Horoskop koranavirové epidemie

Horoskop koranavirové epidemie

        © Zdeněk Bohuslav 2020

Horoskop počátku epidemie COVID-19 není snadné nalézt. Pokud jej však najdeme, může nám astrologům pomoci stanovit prognózu dalšího vývoje nemoci, dnes již označené jako pandemie viru COVID-19.

Dnes je již známo, že čínský lékař Li Wenliang (*12. 10. 1986), lékař Wuhan Central Hospital v čínském městě Wuhan dne 30. 12. 2019  v 17:43 místního času (podle dokumentovaných záznamů[1])  na čínské četovací platformě WeChat varoval své kolegy oftalmology před možným výskytem nemoci, která se podobá závažnému akutnímu respiračnímu syndromu (SARS). Později bylo toto onemocnění označeno jako COVID-19. Po úniku tohoto varování mimo okruh lékařů se stal whistleblowerem – tedy česky upozorňovatelem-potížistou, který začal být popotahován místními úřady a policií. Po několika dnech, kdy se nemoc začala šířit, byl však oficiálními místy zbaven šikany a popotahování a vrátil se opět do práce. Zdá se však, že již 7. 1. 2020 se sám nakazil a po krátké době uznávání za slavného prvního bojovníka s COVIDem-19, této nemoci 7. 2. 2020 v 33 letech podlehl.

Co výjimečného v tomto horoskopu prvního vyznačení koronavirového onemocnění lze vidět? Jen každoročně se opakující minutovou opozici Slunce s Dračí hlavou (tedy konjunkcí se saturnským Dračím ocasem), avšak působící  z VI. domu nemocí do XII. domu, který bývá spojován s pandemií a k tomu jednostupňovou kvadraturu Luny – vládce ascendentu stojícím na hrotu IX. domu  s Martem – v V. domě. Otázkou je, kdy během tohoto dne, tedy kdy před tímto okamžikem si doktor Li existenci nového koronaviru uvědomil. Tedy pro celosvětovou čí významnou místní událost problematický čas a poměrně málo přesvědčivé konstelace k tomu, aby uvedený horoskop byl tím, ze kterého lze vycházet k dalším prognózám.  

 

Mundánní astrologie však nabízí ještě další pomocnou ruku. Tou jsou pro danou oblast  či správní celek sestavené horoskopy vstupu Slunce do znamení Berana, který pomáhá rozklíčovat vlivy působící do dalšího vstupu Slunce do znamení Berana. Podívejme se na tento horoskop pro hlavní město provincie, ze které COVID-19 vyšel. Platí pro celý rok nebo během roku předává vládu horoskopům vstupu Slunce do dalších základních znamení? Ascendent zde padá do pohyblivého znamení Ryb a tradice nám tedy velí, že je třeba uvažovat jeho platnost jen půl roku a pro druhou půli uvažovat horoskop vstupu Slunce do znamení Vah. Zobrazme jej.

 

A zde již vidíme silnou nápovědu nastalého. Napadená Luna, signifikátor lidu  a vládkyně VI. domu nemocí v domě VI. v oposici se Saturnem principem zkoušek a vládcem XII. domu v domě XII, souvisejícím s pandemiemi a do toho navíc působí kvadraturou Merkur, posel bohů a vládce VIII. domu smrti z domu VIII. Navíc Jupiter – zmnožující, napadá kvadraturou Neptuna v Rybách patrona infekcí, kde sice je Neptun doma,  ale kde také Jupiter vládne. Jak se zachovali příslušníci X. domu v oné provincii? Necharakterisuje to dobře právě Jupiter? Závažnost oné T-kvadratury je zvýrazněna tím, že se odehrává na ose Lunárních uzlů, kde jupiterský vzestupný uzel je právě v Raku (znamení povýšení Jupitera) a sestupný saturnský v konjunkci se steliem Saturn-Pluto v Kozorohu.

            Astrologicky významné však je to, že byť jsou zde hráči a aspekty, které dávají za pravdu oné celosvětově náročné situaci (WHO ji označila jako pandemii), je zde však i velká příležitost. Mundánní astrologie nám k tomu říká, že zkoušeny jsou jak společenské cíle a vládnoucí elity společnosti (Jupiter), naše vize, vnímání nadsmyslného a  lidská schopnost soucitu a ohledu na druhé (Neptun), rozvaha a rozumový přístup (Merkur s Venuší), zodpovědnost, opravdovost a schopnost realizace (Saturn), ale i bezpečí a vnímání opory v  kořenech a předaných tradicích (Luna). Z toho se odvažuji říci, že jde o celosvětovou příležitost a zkoušku, kdy přichází výzva ke skloubení - jinak řečeno vyvážení - globálních technologií odrážejících či využívajících rozumový přístup (ve výrobě, zemědělství, dopravě, komunikaci, obchodních praktikách,...) s tradičními hodnotami a odpovědností a dlouhodobou užitečností životního způsobu. Komplikací na této cestě budou více než jindy ideový fanatismus (Jupiter) ve spojení se sklonem k sebezničujícímu obětování a chimérickým řešením (Neptun).  

Téměř všechny angažované planety stojí ve svých domicilech (Jupiter, Neptun, Saturn, Luna a jen Merkur ne - ten však je v konjunkci s domicilní Venuší). V nativitní astrologii to pro daného zrozence znamená období zkoušek a překážek, které si přímo zvolil a jimiž má zkusit na své cestě projít, a které díky předchozím zkušenost má nyní sílu překonat a zúročit ve svém osobnostním růstu. Je nyní zkoušena nejen jeho vůle a síla, ale i dosažená míra vyzrání. Podobně tomu je v celosvětovém měřítku lidstva.

Lze jít v analogiích různým způsobem hlouběji. Shrnu-li však, nemyslím, že v této zkoušce neuspějeme. Věřím a doufám, že díky předchozím bolestným zkušenostem je již velká naděje, že lidé jako celek vyjdou touto zkouškou a zkušeností obohaceni a dokonce se posunou výše na duchovní cestě.   

 

Poznámka z 15.3.2019: Dle posledních zpráv z Číny byl nalezen nemocný s onemocněním COVID-19 již 17.11. 2020 - tedy ještě před případnou platností horoskopu vstupu Slunce do znamení Kozoroha a tedy potvrzující takto působnost výše rozebíraného horoskopu vstupu Slunce do znamení Vah. Připomeňme si, že 18.10. - 27. 10. 2019 probíhala ve ve Wuchanu mezinárodní cvičení "Světové vojenské hry".   

                         

              [1] ·  Tan, Jianxing (31 January 2020). 新冠肺炎"吹哨人"李文亮:真相最重要. Caixin (in Chinese). Archived from the original on 31 January 2020. Retrieved 6 February 2020.

·  汉肺炎:一个敢于公开疫情的"吹哨人"李文亮. BBC News 中文 (in Chinese). 4 February 2020. Retrieved 6 February 2020.