strana 83:


Dílna (workshop) na téma:

Časový faktor v horoskopu cyklického návratu Slunce

(solár, solární horoskop, solární revoluce)

 

25. 2. 2012, Dům ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1,

10:00 – 17:00 SEČ,

cena 600,- Kč


Dílnu připravil a vedl Bern Jurečič, Slovinsko

(s překladem  českém jazyce)

Přihlášení (počet míst byl omezen) bylo možné

na e-mail adrese zdenek@bohuslav.com, telefonu 732354413, či písemně Z.Bohuslav, Tolstého 20, 101 00 Praha 10

Při platbě předem byla sleva 100,- Kč. Jinak se platilo na místě.

 

            Výklad solárního horoskopu je skutečnou jedničkou mezi prediktivními astrologickými technikami, ale byl doposud hluboce podceňován, především ve prospěch jiných predikčních technik jako jsou transity, direkce slunečního oblouku, sekundární či terciární direkce.

            V poslední době bylo na téma predikčních technik vydáno mnoho knih, leč byly více nebo méně omezeny na presentování osobních pohledů autorů a většinou nepřinášely nic objevného. Dílna představovaná v následujícím textu, nepřinese pouhé setkání se známými myšlenkami a technikami, ale odmění dosavadní znalosti praktickým postupem pro určení časů v rámci platnosti solárního horoskopu, které vyvinul Bern Jurečič a upřesnil během 18-letého užívání. 

           

            Technika solárního horoskopu je šířeji známa posledních 1200 let, ale prakticky její celá historie byla nevýrazná, hlavně díky složitosti výpočtů a nutnému požadavku znalosti času narození, zatímco u jiných technik se dalo vyjít i s pouhým dnem narození.

            Základem výpočtu solárního horoskopu je určení času, kdy postupující Slunce v určitém roce dojde do přesně stejného místa na ekliptice jaké mělo v okamžiku narození. Obvykle to nastává ve dni narozenin nebo velmi blízko tohoto dne. Pro tento okamžik sestavený horoskop – horoskop odvozený od horoskopu narození – nám indikuje události, které  budou mít velkou důležitost mezi dvěma po sobě jdoucími narozeninami. Většina teoretiků zkoumajících horoskop cyklického návratu Slunce (dále také solár) sdílí názor, že určení těchto časů událostí je potenciálně neurčité; prohlašují: „Solár pracuje v rámci 365,25 dní“ a také „Cokoli co solár popisuje, to se musí stát v některém z dnů tohoto   intervalu, ale se stejnou pravděpodobností na jeho začátku i na jeho konci. Potřebujeme proto pro určení okamžiku kdy něco v rámci oněch 365,25 dní pravděpodobně nastane rozlišující a dobře propracovanou metodu“.

            Navzdory přesvědčení že náš solární horoskop nemůže mnoho pomoci při predikci specifických událostí, protože jím lze pouze indikovat  a určit nejbližší rok života zkoumaného tématu, a že potřebujeme pro časové upřesnění navíc kombinovat solár s nějakou další technikou, horoskop cyklického návratu Slunce může sám ukazovat časové okamžiky velmi přesně – a to bez dalších podpůrných prostředků (jako jsou například poloviční či čtvrtinové soláry, cyklické návraty Luny, progresivní siderální soláry, ...) . 

            V dílně studovaná technika Berna Jurečiče neukazuje jen co, ale také kdy se něco v průběhu roku může přihodit. Jestliže sekundární direkce a direkce slunečního oblouku nám dávají možnost nalézt rok ve kterém se může něco důležitého stát, a transity nás převálcují množstvím dat, které umožňují předpovídat více přesně, horoskop cyklického návratu Slunce – solární horoskop -  je někde „mezi“.  Dodejme že je cestou, cestou kterou lze snadno sledovat trendy událostí a určovat životní oblasti člověka a to dokonce v několika následujících létech.     

            Otázkou je jak připravit horoskop cyklického návratu Slunce (solár), aby se dosáhlo lepších výsledků. V tom nejsou odlišnosti u jednotlivých autorů malé. Někteří autoři zakreslují solár jako samostatný horoskop, jiní jako složené „dvojkolečko“ (tj. složený s druhým horoskopem), tj. zakreslení nativity a soláru do jednoho obrazce. Další dilema je, zda zakreslit nativitu vně soláru či solár vně nativity. V tom američtí autoři Mary Fortier Shea, Raymond Merriman  později i Louis Anthony kladou silnější významový důraz na solár a zakreslují jej dovnitř dvojitého horoskopu. Ale obrácená poloha, kdy solár je vně, je více rozšířená a technika solárního horoskopu často degeneruje do posice jakéhosi „jednoho transitu mezi jinými transity v rámci roku“.

            Solár tak obsahuje dvě množiny planet; obě Slunce mají stejné postavení, zatímco ostatní planety  vytváří dvouúrovňové informace a dávají astrologovi více možností jak uvažovat potenciality zkoumaného roku. Obecně řečeno jedna z nich nám říká o osobních aktivitách, zatímco druhá ukazuje externí podmínky, lidi z okolí, třetí přináší osobní informace...

            Ascendent soláru má také velký význam - každý rok totiž přináší specifický ascendent a jejich posloupnost je zřetězena podle určitého postupu. Tuto posloupnost lze stanovit a na jejím základě lze získat další informace. Astrolog je může užít jako varování budoucího dobrého či špatného vývoje možností let, které zkoumáme.

            Dílna také zohlední ve vztahu k soláru otázku precese, problematiku  užití systému Placidových a Kochových domů, umístění radixových planet a změnu pobývání zkoumané osoby  během platnosti soláru a další technické prvky. Bude se také pracovat se soláry účastníků (těch co budou znát dostatečně přesně čas narození).

            Na  rozdíl oproti  obecně přijímané důvěře, že horoskop cyklického návratu Slunce je méně důležitý a méně vhodný pro predikce (bez použití dalších technik) tato dílna odhalí účastníkům  jak je tato technika prostá a snadno užitelná  cesta k vytvoření mapy ročního příběhu s praktickými a užitelnými informacemi o příležitostech, které klient může během roku potkat.    

 

Bern Jurečič (*1956)


je jednou z vůdčích astrologických osobností Slovinska, president Slovinské astrologické společnosti,  držitel mezinárodní certifikace ISAR CAP (certifikovaný astrolog-profesionál), vícepresident ISAR (Mezinárodní astrologické společnosti pro výzkum) pro Slovinsko, autor knih, editor slovinského astrologického časopisu Karma plus. Kromě toho je astrolog vzdělávající se ve škole života, s více jak 20 letou praxí jako píšící autor, přednášející ve Slovinsku a na mezinárodních astrologických konferencích stejně jako vedoucí výukové dílny, organizátor mezinárodních konferencí a profesních setkání a především praktikující astrologický poradce.