Martovo okénko pro období 1. 10. 2018 – 31. 10. 2018

Pocelý říjen putuje Mars znamením Vodnáře. Napomáhá zde samostatnosti a prosazování se v rovině intelektuální. Poskytuje tak příležitost k snadnějšímu nasazení sil do duševních projektů, naplňování touhy po svobodě, dosahování nezávislosti a posiluje individuální ambice. Napomáhá změnám a úspěchu při organizování záležitostí vlastních i druhých. Usnadňuje uplatnění se při neobvyklých činnostech. Napomáhá také hledání nových příležitostí, konceptů, společenských směrů a idejí, poskytuje odvahu k rozloučení se s vyšeptalou či vyčpělou tradicí a svázaností.
Pokud v tuto dobu vytváří napěťové vazby do horoskopu narození (týká se to lidí, kteří mají obsazen 6. až 10. stupeň pevných znamení do 10. října, 11. až 16. stupeň pevných znamení 11. až 20. října a lidí s obsazenými¨17. až 21. stupeň od 21. října do konce měsíce - tj. mají-li takto obsazena znamení Vodnáře, Býka, Lva či Štíra) pak zvyšuje rebelantství, buřičství, netoleranci a přináší tendenci k provokování druhých, upřednostňování vlastního já a svobody bez ohledu na druhé. Dává také chuť bořit staré pořádky bez tvorby pořádků nových. V tělesné oblasti pak zvyšuje rizika úrazů a poškození, srdeční poruchy, potíže s pohlavními orgány a konečníkem, zyby dolní čelistí, krční páteří a ve zvýšené míře tělesné úrazy achilových šlach, kotníků a lýtek. Může také přinést poruchy krevního oběhu a záněty či jiné problémy se žilním systémem nohou.

Kromě toho
9. až 11. října poroste touha naplnit počitky smyslů a chuť k flirtování a dobrodružství s druhým pohlavím. Více se bude projevovat sexuální napětí, bude obtížnější zvládání vášní. Snáz se může podléhat svodům spotřebního života, bude potlačeno střízlivé uvažování a bude častější zkratkovité jednání.
19. a 20. října se snáze uplatní naše dráždivost, sklon k přeceňování detailů, ke konfliktům a horšímu zvládání energie, to vše nám bude bránit rozumně myslet. Morálně slabší lidé v tuto dobu častěji lžou a podvádí. Narůstá tendence k agresivním výrokům a činům, ve fyzické rovině dochází k oslabení nervové soustavy, objevují se bolesti hlavy, nervové napětí. Možné jsou i úrazy na cestách a při práci, ale také i okradení.