Martovo okénko pro období 1. 6. 2017 – 30. 6. 2017

Ještě do 4. června putuje Mars znamením Blíženců a přináší v něm větší živost, pohyblivost, pohotovost, pružnost reakcí a obratnost a to jak v tělesné tak duševní rovině. Zvyšuje intelektuální aktivitu, připraveným dodává energii v myšlení, komunikaci, aktivizuje společenský styk – posilovaný zvláště rodinnými podněty a vztahy s přáteli. Přináší zájem o tělesný pohyb, sport a cestování, přeje aktivnímu způsobu prožití dovolené. Zvětšuje také chuť k debatám a tříbení názorů v polemikách a vybízí k ohnivějšímu způsobu projevu. Pilným může napomoci k lepším studijním výsledkům. Lidem s aspoň průměrnou sebekontrolou přitom nabízí uplatnění vůle jak na duchovnímu cestě tak k posílení psychiky jako takové - můžeme nyní aktivněji a s větším důrazem působit na své duševní pochody.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození přináší neklid, podráždění, netaktnost, zbrklost a netrpělivost, konflikty a agresi v komunikaci. Současně však napomáhá tomu, že se snáz začíná více věcí najednou, ale hůře nějaká dokončuje. V tělesné rovině pak přináší oslabení nervové soustavy, průdušek a plic, případně poranění hrudníku, žeber a zlomeniny paží.

Od 4. června 18:15:52 středoevropského letního času putuje po celý "zbytek" měsíce Mars znamením Raka. V tomto znamení, to je na této části Martovy pouti, není úplně jednoduché uplatnit jeho energii ve fysickém světě. Člověk se hůře koncentruje, ale naproti tomu snáz uplatňuje své úsilí v nitru. Lehčeji klade důraz na kořeny, odkaz předků, je blíže k ochraně rodiny a jejích tradic. Svou energii snadněji užije k duševní práci, při zařizování a adaptacích domova, zlepšování rodinných podmínek a domácích aktivitách. Lehčeji se buduje zázemí a vytvářejí základy projektů, zvyšuje se zájem o širší pozadí činů.
Těm, kterým vytváří Mars napěťové vazby do horoskopu narození, může komplikovat život vnitřními pochybnostmi, vyšší vznětlivostí, náhlou chutí po dominanci v rodině a přinášet tak poškození, úrazy a konflikty. V tělesné rovině může Mars přinést problémy se zažíváním či intenzivní prudké žaludeční bolesti způsobené stresem. Také náhlé, rychlé komplikace - křeče, záněty, někdy vedoucí až k operaci. V tomto období je třeba také být opatrnější na požáry v domově a dbát na nebezpečí z vody.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. a 2. června půjde snáz jít za duchovním poznáním, překračovat dosavadní „osudové” hranice a vytvářet si nové podmínky pro budoucí život. Bude snazší být optimistou, užít své síly k naplnění cílů, jít za novými životními hodnotami a sladit své jednání s etickými normami.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:50 až 06:15, 09:35 až 14:20 a 16:00 až 18:20.

8. až 10. června nastane čas, který bude vybízet k milostným hrátkám, kdy bude výrazně posilována schopnost prožitku a také povzbuzována sexuální energie. Tedy čas, kdy se zvětšuje atraktivita druhého pohlaví, bývá snazší soulad a dochází ke zlepšení nálady a oživení vztahů. Častěji mohou přijít úspěchy ve sportu, v profesi, a pokud se přidá i určitá míra diplomacie, pak i úspěch ve společenských vztazích.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 01:10 až 03:00, 04:35 až 06:10 a 07:25 až 10:05.

25. až 27. června se bude hůře odhadovat vývoj, více přepínat, slibovat více, než se dokáže zvládnout a sliby porušovat. Častěji může docházet k soudním sporům a konfliktům s úřady. Vzroste pokušení povolit svému já, podlehnout sobectví a pokusit se dosáhnout svých cílů i za cenu morálních ústupků. Naše činy však mohou být více než jindy lépe ovládány uvědoměním si širších souvislostí a respektováním ideálů.
Nejsilněji se tento vliv uplatní v době 03:50 až 05:55, 11:40 až 14:10 a 17:35 až 19:40.

28. a 29. červen přinesou průbojné a smělé myšlenky zaměřené do praktického světa, mnohým zlepší funkci rozumu či zrychlí myšlení – nebude daleko od myšlenek k činům.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:15 až 05:55 a 10:55 až 13:50.