Martovo okénko pro období 1. 3. 2017 – 31. 3. 2017

Až do 10. března putuje Mars putuje Mars znamením Berana, kde jak astrologové říkají, je v domicilu a může poskytovat dobré dary ve své nejryzejší podobě - ale také rychleji to špatné, prudké a násilné pramenící často ze sobecké touhy po prosazení se. Samotný horoskop vstupu Marta do znamení Berana ukazuje podporu pro získávání financí odvozovaných od vybudovaného postavení a kariéry. Mezi ony chtěné, pozitivní dary patří, že v této době můžeme pocítit přírůstek fyzických i duševních sil a více těžit z aktivity, podnikavosti, odvahy, sebedůvěry a schopnosti konat rázné, odvážné a průkopnické činy. Měly by také vzrůst naše regenerační schopnosti a měli bychom více cítit chuť se prosazovat a soupeřit s druhými o místo na slunci. Snadněji můžeme uplatnit své vůdcovské a soupeřivé sklony.
Pokud však budeme mít v tuto dobu postupujícího Marse spojeného s vlastním horoskopem napěťovými vazbami, může nám přinést vnitřní pochybnosti, egocentričnost a sobectví, větší tvrdost, netrpělivost, zbrklost, hádavost, agresivitu, společenské konflikty a úrazy – nejčastěji od pádů na hlavu. Zvláště při všech zimních sportech, ale i v cyklistice a aktivitách v přírodě je třeba nosit helmu a chránit hlavu!

Od 10. března 01:33:27 letního času Mars začíná putovat znamením Býka, kde astrologicky řečeno je v exilu, to jest putuje cizím územím a člověk si proto musí jeho dary vysloužit vědomým úsilím. Pak podporuje produktivitu, snažení zaměřené do praktické roviny, k hmotným výdobytkům, k vytváření materiálního zázemí, získávání bydlení či dosahování slušně honorovaného místa. Také zvyšuje vášnivost a intensitu prožitků. Zkušenějším pomáhá ve vytrvalosti, metodičnosti a výkonnosti. Zkouškou při běhu Marse Býkem může být nutnost naučit se něčeho vzdát, reagovat pružněji na změnu či umět odpustit a nebýt násilnický.
Při napěťových vazbách putujícího Marse do našeho horoskopu narůstá v čase jeho běhu Býkem tvrdošíjnost, tyranství, sobectví, upřednostňování materiálních hodnot a lakota. V tělesné rovině je třeba být opatrnější na poranění v oblasti krku, včetně krční páteře, ale také na záněty zubů v dolní čelisti, případně mohou přijít i operace v těchto částech těla.

K předchozímu působení přistupují navíc ještě následující specifické vlivy:

5.a 6. březen březen posílí houževnatost, soustředění a pracovní výkonnost a budou napomáhat realizaci a dokončování rozpracovaných záležitostí. Více než jindy kladně ovlivní dosažení předsevzatých cílů zkušenosti, pomoc starších a dodržování řádu a pravidel.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:15 až 03:10, 05:30 až 08:00 a 12:25 až 14:55.

13. až 15. března bude snazší být optimistou, zhodnotit zkušenosti, užít své síly k naplnění cílů, jít za novými hodnotami a sladit přitom své jednání s etickými normami. Odvážným půjde snáz překračovat původní „osudové” hranice a vytvářet si lepší podmínky pro budoucí život.
Nejsilněji se tento vliv uplatní v době 05:55 až 07:40, 12:15 až 16:10 a 20:35 až 22:55.

27. a 28. březen zesílí představivost a tvořivost, oživí schopnost lépe vnímat umění a bude snazší vytvářet dobrá umělecká díla. Připraveným se může otevřít celostní náhled na život, jeho cíle a svět kolem. Je to příznivý čas pro naplňování ideálů činy, pro meditace, prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu na životní cestě.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 03:00 až 05:15, 05:30 až 07:10, 05:45 až 10:45 a 11:55 až 14:30.