Martovo okénko pro období 1. 2. 2019 – 28. 2. 2019

Celou první půli měsíce, tj do 14. února Mars postupuje znamením Berana a my astrologové říkáme, že je ve svém domicilu - domovském znamení, kde může poskytovat své dobré dary v nejryzejší podobě. Ale také může rychleji poskytovat to špatné, prudké a násilné, pramenící často ze sobecké touhy po prosazení se. Samotný horoskop vstupu Marta do znamení Berana ukazuje podporu pro rázné činy směřující k našim potomkům, volnočasovým aktivitám a uplatňování kreativity, současně však vybízí ke konzervativnímu zacházení s finančními prostředky.
Mezi ony chtěné, pozitivní dary patří, že v této době můžeme pocítit přírůstek fyzických i duševních sil a více těžit z aktivity, podnikavosti, odvahy, sebedůvěry a schopnosti konat rázné, odvážné a průkopnické činy. Měly by také vzrůst naše regenerační schopnosti a měli bychom více cítit chuť se prosazovat a soupeřit s druhými o místo na slunci. Snadněji můžeme uplatnit své vůdcovské a soupeřivé sklony.
Pokud však budeme mít v tuto dobu postupujícího Marta spojeného s vlastním horoskopem napěťovými vazbami (týká se to lidí s obsazenými stupni 1-20 znamení Raka, Vah a Kozoroha), může nám přinést vnitřní pochybnosti, egocentričnost a sobectví, větší tvrdost, netrpělivost, zbrklost, hádavost, agresivitu, společenské konflikty a úrazy – nejčastěji od pádů na hlavu. Zvláště nyní je při všech zimních sportech, ale i v cyklistice a aktivitách v přírodě třeba nosit helmu a chránit hlavu!

Od 14. února 11:51:56 však putuje Mars znamením Býka, kde astrologicky řečeno, je ve svém exilu, to jest putuje cizím územím a člověk si proto musí jeho dary vysloužit vědomým úsilím. Pak podporuje produktivitu, snažení zaměřené do praktické roviny, k hmotným výdobytkům, k vytváření materiálního zázemí, získávání bydlení či dosahování slušně honorovaného místa. Také zvyšuje vášnivost a intensitu prožitků. Zkušenějším pomáhá ve vytrvalosti, metodičnosti a výkonnosti. Zkouškou při běhu Marse Býkem může být nutnost naučit se něčeho vzdát, reagovat pružněji na změnu či umět odpustit a nebýt násilnický.
Při napěťových vazbách putujícího Marse do našeho horoskopu narůstá v čase jeho běhu Býkem tvrdošíjnost, tyranství, sobectví, přílišné upřednostňování materiálních hodnot a lakota. V tělesné rovině je třeba být opatrnější na poranění v oblasti krku, včetně krční páteře, ale také na záněty zubů v dolní čelisti, případně mohou přijít i operace v těchto částech těla.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. a 2. února se díky umanutosti či přílišnému zaujetí bude snadněji projevovat agresivita a bezohlednost, někdy i hrubost a vzroste schopnost ublížit sobě i druhým..
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:00 až 06:45, 08:00 až 10:55 a 14:15 až 16:40.

7. a 8. únor budou napomáhat rychlému přechodu od myšlenek k činům a prosazování se, kladným výsledkům při jednání s úřady a státními institucemi, soudy, nadřízenými a všemi, kteří mají moc. Také budou přát úspěchu ve zkouškách, jednáních v obchodních a pracovních záležitostech, cestování a posílí obratnost a hbitost.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:20 až 09:40, 11:00 až 12:50 a 14:00 až 16:35.

11. až 13. únor povzbudí chuť a odvahu řešit záležitosti i s větší mírou rizika, přitom vzroste touha a schopnost objevovat nové věci a zvětší se dynamika chování a rychlost reakcí. Je však třeba opatrnost na menší toleranci, větší vznětlivost a vrtkavost štěstěny. Může dojít k čemukoliv – od nečekaných výher k náhlým nepříznivým zvratům či k úrazům.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 07:35 až 09:30 a 13:55 až 16:20.

25. až 28. únor povzbudí podnikavost a činorodost, chuť opřít se o vůli či ji v sobě hledat a následně i nacházet. V takovýto čas obvykle roste i fyzická síla a výkonnost, zlepšuje se zdraví, člověk má dostatek energie, životní jiskru a optimismus, má vřelejší vztah ke sportu a pohybu, je schopen větších výkonů. Je to dobrý čas pro zahájení regeneračních procesů a dobíjení životních sil, pro nové pokusy a snahy o uskutečnění plánů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:40 až 07:00, 07:10 až 08:55, 10:25 až 12:25 a 13:30 až 16:05.