Martovo okénko pro období 1. 12. 2021 – 31. 12. 2021

Až do 13. prosince putoval Mars svým druhým domovským znamením – vodním Štírem. Zde obvykle nabízí nárůst vůle a snazší zaměření se na plnění záměrů, větší odvahu a odhodlanost, větší odolnost, schopnost vytrvale uplatňovat síly ve zvoleném směru či záměrech - někdy až přílišnou bojovnost a nasazení energie. Přináší také lepší regeneraci a urychlení rekonvalescence. Napomáhá při odkrývání tajemství jak v hmotném světě, tak při hledání smyslu života a na duchovní cestě. V nižší rovině zůstává u pouhého zvýšení sexuální chuti a vede jen k činům směřujícím k jejímu ukojení. Ve vyšší rovině pak pomáhá k rázným činům vedoucím k naplnění duchovních ambicí. Obzvláště příznivý může být Mars studentům esoteriky, ale i lékařům, investigativním novinářům, vyšetřovatelům, kriminalistům, příslušníkům tajných služeb, auditorům, pracovníkům v pojišťovnictví a bankách.
V tomto znamení v prvých dvou třetinách listopadu putuje znamením Štíra také Slunce, proto lze v tomto čase nalézt více životní energie a sil a skloubit je s tím, co Mars má právě ve své paletě. Pro někoho to však může klást větší nároky na jeho zvládnutí.
Při napěťových vazbách do horoskopu narození přináší větší tvrdost, chuť odplácet až pomstychtivost, agresivitu a konflikty. V tělesné rovině zvyšuje možnost a četnost zánětů, operací močových cest a pohlavních orgánů a umožňuje snadnější vznik hemeroidů.

Od 13. prosince 10:52:26 však již Mars putuje znamením Střelce. V tomto ohnivém znamení aktivizuje zájem o filosofii a duchovní problematiku. Zvětšuje se přitom podnikavost lidí, častěji fungují dynamičtější složky našich osobností, roste i síla a energie a chuť je někam investovat. Roste také touha po dobrodružství ducha i těla. Více lidí má snahu domáhat se spravedlnosti a uplatňovat ji, nespravedlnost výrazněji rozčiluje. V tomto období se snadněji a pohotověji než dříve volí cíle, také se k nim silněji směřuje. Objevuje se i výraznější síla a osobní kouzlo nadchnout jiné pro jejich dosahování. Je možné častěji pozorovat příslovečný „tah na bránu” jak v materiálním tak duchovním světě.
Při napěťových vazbách do horoskopu jednotlivce se lze obvykle setkat s větší ukvapeností, náhlými výbuchy emotivity, častěji se objevuje větší než obvyklá nervnost a snadněji přicházejí ideové konflikty. V materiální rovině více než jindy přichází úrazy kyčlí, stehenních kostí a svalů.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

5. a 6. prosinec nabídnou zlepšení toku energie a regeneračních schopností, obnovení plodnosti, narůst rasance v jednání a větší odvahu. Bude snadnější se rozvíjet a měnit. Škála podnětů a změn může jít od přílivu sexuální energie, přes větší chuť hledat věci skryté, odkrývat tajemství života i smrti, až po nárůst a projevy touhy po moci a ovládání.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:30 až 06:20, 07:55 až 10:45 a 13:20 až 15:00.

7. až 9. prosinec budou ponoukat k přepínání, slibovat více, než lze zvládnout a sliby porušovat. Častěji může docházet k soudním sporům a konfliktům s úřady. Vzroste pokušení povolit svému já, podlehnout sobectví a pokusit se dosáhnout svých cílů i za cenu morálních ústupků.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:30 až 06:20, 08:55 až 11:55 a 13:20 až 15:00.

14. až 16. prosince se bude častěji sklízet nepříjemné ovoce předchozích činů proti řádu a pravidlům. Současně to je čas i pro zkoušku opravdovosti a síly a pevnosti našich rozhodnutí – energie v tento čas buď snadněji a rychleji vyhasíná nebo naopak častěji nutí k agresi. Jako důsledek v obou případech pak vzrůstá pravděpodobnost střetů s pravidly či zákonem, ale i osobních konfliktů či tělesných úrazů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:25 až 06:20, 08:50 až 10:30, 13:10 až 14:45 a 19:45 až 22:30.

28. až 31. prosinec podpoří zlepšení sebekázně, houževnatosti a výkonnosti. Díky posílení vůle a efektivnějšímu nasazení energie půjde snáz realizovat zvolené záměry a dotahovat rozpracované záležitosti. Půjde se lehčeji opřít o střídmost, rozpracované půjde snáz dotáhnout do konce. Bude snadnější dodržovat formu a řád ve svých činech a prosazovat účelná řešení.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:20 až 06:15, 07:15 až 10:30 a 12:45 až 14:30.