Martovo okénko pro období 1. 12. 2019 – 31. 12. 2019
<

Po celý prosinec putuje Mars svým druhým domovským znamením – Štírem, kde obvykle nabízí nárůst vůle a snazší zaměření se na plnění záměrů, větší odvahu a odhodlanost, větší odolnost, schopnost vytrvale uplatňovat síly ve zvoleném směru či záměrech - někdy až úpornost v nasazení energie. Přináší také lepší regeneraci a urychlení rekonvalescence. Napomáhá při odkrývání tajemství jak v hmotném světě, tak při hledání smyslu života a na duchovní cestě. V nižší rovině zůstává u pouhého zvýšení sexuální chuti a vede jen k činům směřujícím k jejímu ukojení. Ve vyšší rovině pak pomáhá k rázným činům vedoucím k naplnění duchovních ambicí. Obzvláště příznivý může být Mars studentům esoteriky, ale i lékařům, investigativním novinářům, vyšetřovatelům, kriminalistům, příslušníkům tajných služeb, auditorům, pracovníkům v pojišťovnictví a bankách.
Při napěťových vazbách do horoskopu narození přináší větší tvrdost, chuť odplácet až pomstychtivost, agresivitu a konflikty. V tělesné rovině zvyšuje možnost a četnost zánětů, operací močových cest a pohlavních orgánů a umožňuje snadnější vznik hemeroidů.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

2. až 4. prosinec budou vybízet k milostným hrátkám, bude výrazně povzbuzována sexuální energie a také posilována schopnost prožitku. Je to čas, kdy se více pociťuje atraktivita druhého pohlaví, bývá snazší soulad a dochází ke zlepšení nálady a oživení vztahů. Snáz však také mohou přijít úspěchy ve sportu a v profesi.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:25 až 05:10, 07:10 až 10:05 a 12:30 až 14:05.

12. a 13. prosinec jsou dny příznivé pro naplňování ideálů činy, pro silnější prožitky v meditaci, pro prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu na životní cestě. Naše činy mohou být více než jindy lépe ovládány uvědoměním si širších souvislostí a respektováním ideálů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:15 až 05:05, 07:50 až 09:40, 10:00 až 12:15 a 15:50 až 17:50.

17. až 19. prosinec podpoří zlepšení sebekázně, houževnatosti a výkonnosti. Díky posílení vůle a efektivního nasazení energie půjde snáz realizovat zvolené záměry. Do života půjde nenásilným způsobem zapojit střídmost, rozpracované věci půjde snáz dotáhnout do konce. Bude snadnější dodržovat formu a řád ve svých činech a lehčeji prosazovat účelná řešení.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:15 až 05:05, 06:50 až 09:45 a 12:10 až 13:50.

17. až 19. prosinec podpoří zlepšení sebekázně, houževnatosti a výkonnosti. Díky posílení vůle a efektivního nasazení energie půjde snáz realizovat zvolené záměry. Do života půjde nenásilným způsobem zapojit střídmost, rozpracované věci půjde snáz dotáhnout do konce. Bude snadnější dodržovat formu a řád ve svých činech a lehčeji prosazovat účelná řešení.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:15 až 05:05, 06:50 až 09:45 a 12:10 až 13:50.

21. až 23. prosinec nabídnou zlepšení toku energie a regeneračních schopností, obnovení plodnosti, narůst rasance v jednání a větší odvahu. Bude snadnější se rozvíjet, měnit. Někteří lidé pocítí příliv sexuální energie, jiní větší chuť hledat věci skryté a odkrývat tajemství poznání.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:10 až 05:00, 06:45 až 09:35 a 12:05 až 13:40.