Martovo okénko pro období 1. 11. 2022 – 30. 11. 2022

I po celý listopad putuje Mars znamením Blíženců. Putuje však zpětným (astrologové říkají retrográdním) pohybem k nižším stupňům znamení Blíženců - postupně od dvcátéhošestého stupně až ke stupni dvacátému. Je v tomto znamení peregrinní a může tedy poskytovat i své dobré dary. Během zpětného pohybu je poskytuje s určitou prodlevou a někdy i s překážkami, které však lze kontrolou vložené energie překonat. Může tedy přinést větší živost, pohyblivost, pohotovost, pružnost reakcí a obratnost. Stále také může zvyšovat intelektuální aktivitu - připraveným dodat energii v myšlení, komunikaci, aktivizovat společenský styk a přinést zájem o tělesný pohyb, sport a cestování. Může zvýšit také chuť k debatám a tříbení názorů v polemikách. Pilným může napomoci k lepším studijním výsledkům. Nabízí uplatnění naší vůle jak na duchovnímu cestě tak k posílení psychiky jako takové - můžeme aktivně a s větším důrazem působit na své duševní pochody. Pro úspěch v jednáních je však třeba kontrolovat zda uplatňovaná energie je přijmutelná na druhé straně a nepůsobí jako destruující prvek pro shodu či požadované směřování. Půjde tedy o čas zkoušky vyzrálosti ve vztahu k energii, kterou v této době můžeme složit úspěšně nebo se nám ukáže v případě neúspěchů potřeba dalšího učení. Bude se to týkat zvláště těch, kdo mají obsazeny uvedené stupně znamení Blíženců, Berana, Lva, Panny, Ryb, Vah, Vodnáře a Střelce. Z nich náročnější to budou mít ti s takto obsazeným Pannou, Rybami či Střelcem.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození bude snáz přinášet neklid, podráždění, netaktnost, zbrklost a netrpělivost, také konflikty a agresi v komunikaci, při pohybu, cestování a třebas i při řízení motorových vozidel. Současně však napomáhá tomu, že se snáz začíná více věcí najednou, ale hůře nějaká dokončuje.V tělesné rovině pak přináší oslabení nervové soustavy, průdušek a plic, případně poranění hrudníku, žeber a zlomeniny paží.Týká se to nejvíce těch kdo mají obsazen dvacátýšestý stupeň až dvacátý stupeň znamení Blíženců, Střelce, Panny a Ryb. Pro zjištění podrobnějších vlivů stojí zato konzultovat svůj horoskop narození s astrologem.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

16. až 22. listopad přinesou větší tlak sil světa iluzí, klamu, podvodů a nečestného jednání. Půjde snáz sklouznout k chaotickým, neřízeným projevům a činům, kterým předchází špatný odhad situace a vzroste chuť unikat do světa iluzí a fantazi. Bude třeba větší opatrnost na okradení a poškození vodou.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 22:55 až 01:50, 11:45 až 14:00 a16:10 až 19:50 středoevropského času.

26. až 30. listopad posílí houževnatost, schopnost soustředit se a pracovní výkonnost, napomohou realizaci a dokončování rozpracovaných záležitostí. Užívání zkušeností, pomoc starších a opora v řádu budou více přispívat dosahování předsevzatých cílů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 22:00 až 0:55, 09:40 až 12:15 a 15:15 až 17:05 středoevropského času.