Martovo okénko pro období 1. 10. 2021 – 31. 10. 2021

Téměř celý říjen putuje Mars znamením Vah, v němž je obrazně řečeno “na návštěvě v cizím prostředí”. Naproti je znamení Berana kde vládne a znamení Vah je místem jeho "slabosti" - proto se učíme, že Mars zde nemá tolik jednoduchých příležitostí vystoupit plně harmonicky. Přesto ale dává jako dobře vychovaný host těm, kdo se pokouší na sobě pracovat a konají, lepší předpoklady pro uplatnění své vlídnější tváře. Přináší snadnější zaměření úsilí do společnosti, na kamarádství, přátelství a spolupráci. Vlastní činy a usilování v tuto dobu nemusí být přehnaně odvážné a rázné, ale vše může být snadněji podbarvené citem pro spravedlnost, konané s větší rozvahou, aktivity mohou být rozvážné, uměřenější a činěné ve prospěch spravedlnosti a harmonie. Lze si také snáz uvědomit své morální přesvědčení a s odvahou za ním stát. Snadněji se daří vědomě nacházet vyváženost, dosahovat kompromisy či prosazovat spravedlnost a také je snazší obrousit ostny svého ega. Na sobě pracujícím lidem se v tuto dobu s větším úspěchem než jindy daří transformovat případnou vulgárnost na zdvořilost, neupřímnost na diplomatičnost, sobectví na ohleduplnost, svárlivost na nalézání souhlasu a impulzivitu na vyrovnanost a člověk více bere ohledy na své okolí a daří se mu lépe ladit své úsilí s druhými.
Při neharmonických vazbách Marse do horoskopu narození však mohou ve zvýšené míře přicházet neupřímnost a faleš, servilnost, zábrany, konfrontační situace, střety a hádky, obtíže ve smluvních vztazích, ve společnosti a bývá také více právních sporů. Častěji se navíc lze setkávat se zmenšením obvyklé rozhodnosti a orientace v běžných situacích, někdy i s neobvyklým stavem, kdy je člověk ovládán. Ve fyzické rovině se mohou více objevovat úrazy a komplikace v oblasti ledvin a močových cest, častější jsou i křeče či záněty.

Od 30. 10. 2021 16:21:06 středoevropského letního času (od následujícího dne 03:00 SELČ kdy posuneme hodinky o hodinu zpět na 02:00 začíná platit středoevropský čas, nesprávně nazývaný jako "zimní") začíná Mars putovat svým druhým domovským znamením – Štírem, kde obvykle nabízí nárůst vůle a snazší zaměření se na plnění záměrů, větší odvahu a odhodlanost, větší odolnost, schopnost vytrvale uplatňovat síly ve zvoleném směru či záměrech - někdy až přílišnou bojovnost a nasazení energie. Přináší také lepší regeneraci a urychlení rekonvalescence. Napomáhá při odkrývání tajemství jak v hmotném světě, tak při hledání smyslu života a na duchovní cestě. V nižší rovině zůstává u pouhého zvýšení sexuální chuti a vede jen k činům směřujícím k jejímu ukojení. Ve vyšší rovině pak pomáhá k rázným činům vedoucím k naplnění duchovních ambicí. Obzvláště příznivý může být Mars studentům esoteriky, ale i lékařům, investigativním novinářům, vyšetřovatelům, kriminalistům, příslušníkům tajných služeb, auditorům, pracovníkům v pojišťovnictví a bankách.
Při napěťových vazbách do horoskopu narození přináší větší tvrdost, chuť odplácet až pomstychtivost, agresivitu a konflikty. V tělesné rovině zvyšuje možnost a četnost zánětů, operací močových cest a pohlavních orgánů a umožňuje snadnější vznik hemeroidů.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

5. až 8. říjen nabídnou více energie, aktivizaci činorodosti, zlepšení výkonnosti a průbojnosti. Povzbudí se rozhodnost a chuť k řešení odkládaných problémů, stoupne odvaha a vzroste schopnost k rázným činům. Snadněji půjdou obnovovat fyzické i duševní síly, léčebné postupy budou snáz přinášet lepší výsledky.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:00 až 07:30 a 10:50 až 13:00.

9. a téměř celý 10. říjen podpoří průbojné a odvážné myšlenky směrované ke studiu, cestám a výměně informaci, mnohým zlepší zapojení rozumu či zrychlí myšlení a rozhodnost a následně nebude daleko od myšlenek k činům.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:55 až 07:25 a 09:55 až 12:55.

18. až 20. říjen přinesou nárůst optimismu a příliv duševních i tělesných sil. Díky tomu stoupne činorodost a pracovní výkonnost, snadněji se budou cíle formulovat i naplňovat. Bude větší chuť a energie pro hledání vyššího, lepší prosazování spravedlnosti a snazší a odvážnější jednání s těmi kdo mají moc.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:50 až 07:20, 10:40 až 12:40, 13:30 až 16:05 a 19:05 až 20:55.

21. až 23. října se může snadněji projevovat agresivita, bezohlednost, hrubost vlastní i okolí, vzroste schopnost ublížit sobě i druhým. Obtížněji se těmto tendencím bude tyto dny čelit zvláště v situacích týkajících se ega. Účinnou pomocí však bude větší zapojení rozumu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:50 až 07:25, 10:35 až 14:40 a 17:15 až 18:50.