Martovo okénko pro období 1. 10. 2019 – 31. 10. 2019

Do 4. října ještě putuje Mars znamením Panny. Přináší zde snazší zaměření a zacílení nasazované energie na detail a konkrétní činnost, zvyšuje všímavost, píli, metodičnost a precisnost, výkonnost, pracovitost, ale i zručnost a šikovnost. Také napomáhá většímu důrazu na čistotu. Snadněji se analyzují problémy, je také snazší zaměření na praktickou rovinu života, posiluje se i skromnost a spořivost. Není neobvyklé, že člověk chce být více užitečný či má chuť posloužit nějaké poctivé myšlence. Z tohoto období těží v profesi například chirurgové, přesní mechanici, badatelé, pracovníci ve službách a obecně všichni perfekcionisté.
Při napěťových vazbách do horoskopu narození tato doba přináší nervové napětí, hnidopišství, snazší vybuzení a hádky kvůli maličkostem, často se pod jeho vlivem stává člověk afektovaný hypochondr, pokrytecký nevrlý lichotník, věčně nespokojený, někdy i lakotný. Bývá přepjatá nervová soustava, snadno nastává neklid, objevuje se přehnaná kritičnost; je potřeba být opatrný i na netrpělivost a zbrklost. V tělesné rovině se častěji objevují svalové křeče, komplikace se střevním traktem a jeho operace, také se objevují problémy s kýlou, častější jsou záněty slepého střeva.
S neharmonickými vlastnostmi Marta v tomto znamení můžeme bojovat vědomě rozvíjeným idealismem, velkodušností, statečností a snahou o nezávislost.

Od 4. října 06:21:53 střeoevropského letního času začíná svou pouť znamením Vah, v němž se zdrží až do 19. listopadu. Zde je obrazně řečeno “na návštěvě v cizím prostředí” - naproti je znamení Berana kde vládne, nemá tedy tolik jednoduchých příležitostí vystoupit plně harmonicky. Přesto ale dává jako dobře vychovaný host těm, kdo se pokouší na sobě pracovat a konají, lepší předpoklady pro uplatnění své vlídnější tváře. Přináší snadnější zaměření úsilí do společnosti, na kamarádství, přátelství a spolupráci. Vlastní činy a usilování v tuto dobu nemusí být přehnaně odvážné a rázné, ale vše může být snadněji podbarvené citem pro spravedlnost, konané s větší rozvahou, aktivity mohou být rozvážné, uměřenější a činěné ve prospěch spravedlnosti a harmonie. Lze si také snáz uvědomit své morální přesvědčení a s odvahou za ním stát. Snadněji se daří vědomě nacházet vyváženost, dosahovat kompromisy či prosazovat spravedlnost a také je snazší obrousit ostny svého ega. Na sobě pracujícím lidem se v tuto dobu s větším úspěchem než jindy daří transformovat případnou vulgárnost na zdvořilost, neupřímnost na diplomatičnost, sobectví na ohleduplnost, svárlivost na nalézání souhlasu a impulzivitu na vyrovnanost a člověk více bere ohledy na své okolí a daří se mu lépe ladit své úsilí s druhými.
Při neharmonických vazbách Marse do horoskopu narození však mohou ve zvýšené míře přicházet neupřímnost a faleš, servilnost, zábrany, konfrontační situace, střety a hádky, obtíže ve smluvních vztazích, ve společnosti a bývá také více právních sporů. Častěji se navíc lze setkávat se zmenšením obvyklé rozhodnosti a orientace v běžných situacích, někdy i s neobvyklým stavem, kdy je člověk ovládán. Ve fyzické rovině se mohou více objevovat úrazy a komplikace v oblasti ledvin a močových cest, častější jsou i křeče či záněty.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

20. až 23. října bude snadnější se dostávat do situací, v nichž bude méně energie než právě potřebujeme a obtížněji se bude zvládat a směrovat ta, která právě je. Následně bude třeba čelit výzvám ega a pak, podle prokázané vyspělosti, se odhalí doposud skrytá tajemství a nová poznání nebo, pokud je to třeba, přijdou výrazné výchovné domluvy karmy.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:10 až 06:15, 09:50 až 11:55 a 20:25 až 22:00.

26. až 28. říjen budou žádat více opatrnosti na konflikty se staršími lidmi, autoritami, pravidly a řádem jak v osobním tak v profesním životě. Také opatrnost na zranění a havárie. Více se může projevit agresivita, tvrdošíjnost, sobectví a hrubý materialismus. Obtížnější bude projevovat praktičnost, dochvilnost, dodržování řádu a pravidel. Tento čas zbloudilým nastaví zrcadlo a pro ty, kteří žijí v souladu s řádem, přinese nové podmínky k dalšímu růstu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:50 až 06:15, 09:40 až 13:55 a 16:20 až 17:55.