Martovo okénko pro období 1. 9. 2021 – 30. 9. 2021

Ještě do 22. září putuje Mars pohyblivým zemským znamením Panny. Přináší zde snazší zaměření a zacílení nasazované energie na detail a konkrétní činnost, zvyšuje všímavost, píli, metodičnost a precisnost, výkonnost, pracovitost ale i zručnost a šikovnost. Také napomáhá většímu důrazu na čistotu. Snadněji se analyzují problémy, je také snazší zaměření na praktickou rovinu života, posiluje se i skromnost a spořivost. Není neobvyklé, že člověk chce být více užitečný či má chuť posloužit nějaké poctivé myšlence. Z tohoto období těží v profesi například chirurgové, přesní mechanici, badatelé, pracovníci ve službách a obecně všichni perfekcionisté.Tento čas napomáhá budování postavení vlastní pílí, kdy si dovedeme ujasnit co je z našich ambicí reálné ve stávajících podmínkách a jak se dovedeme srovnat přitom se svými povinnostmi. Přeje posunu v poznání, užívání poznatků a snahám o vzdělávání.
Při napěťových vazbách do horoskopu narození tato doba přináší nervové napětí, hnidopišství, snazší vybuzení a hádky kvůli maličkostem, často se pod jeho vlivem stává člověk afektovaný hypochondr, pokrytecký nevrlý lichotník, věčně nespokojený, někdy i lakotný. Bývá přepjatá nervová soustava, snadno nastává neklid, objevuje se přehnaná kritičnost; je potřeba být opatrný na netrpělivost a zbrklost. V tělesné rovině se častěji objevují svalové křeče, komplikace se střevním traktem a jeho operace, také se objevují problémy s kýlou, častější jsou záněty slepého střeva.

Od 22. září 21:21:05 střeoevropského letního času začíná Mars svou pouť znamením Vah, v němž se zdrží až do konce října. Zde je obrazně řečeno “na návštěvě v cizím prostředí” - naproti je znamení Berana kde vládne, nemá tedy tolik jednoduchých příležitostí vystoupit plně harmonicky. Přesto ale dává jako dobře vychovaný host těm, kdo se pokouší na sobě pracovat a konají, lepší předpoklady pro uplatnění své vlídnější tváře. Přináší snadnější zaměření úsilí do společnosti, na kamarádství, přátelství a spolupráci. Vlastní činy a usilování v tuto dobu nemusí být přehnaně odvážné a rázné, ale vše může být snadněji podbarvené citem pro spravedlnost, konané s větší rozvahou, aktivity mohou být rozvážné, uměřenější a činěné ve prospěch spravedlnosti a harmonie. Lze si také snáz uvědomit své morální přesvědčení a s odvahou za ním stát. Snadněji se daří vědomě nacházet vyváženost, dosahovat kompromisy či prosazovat spravedlnost a také je snazší obrousit ostny svého ega. Na sobě pracujícím lidem se v tuto dobu s větším úspěchem než jindy daří transformovat případnou vulgárnost na zdvořilost, neupřímnost na diplomatičnost, sobectví na ohleduplnost, svárlivost na nalézání souhlasu a impulzivitu na vyrovnanost a člověk více bere ohledy na své okolí a daří se mu lépe ladit své úsilí s druhými.
Při neharmonických vazbách Marse do horoskopu narození však mohou ve zvýšené míře přicházet neupřímnost a faleš, servilnost, zábrany, konfrontační situace, střety a hádky, obtíže ve smluvních vztazích, ve společnosti a bývá také více právních sporů. Častěji se navíc lze setkávat se zmenšením obvyklé rozhodnosti a orientace v běžných situacích, někdy i s neobvyklým stavem, kdy je člověk ovládán. Ve fyzické rovině se mohou více objevovat úrazy a komplikace v oblasti ledvin a močových cest, častější jsou i křeče či záněty.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. až 3. září bude třeba více opatrnosti na iluse o svém já, snáz se bude sklouzávat k chaotickým, neřízeným činům, kterým předchází špatný odhad, častější budou střety se světem iluzí, klamu a podvodů. Bude třeba větší opatrnost na okradení, také na opaření horkou vodou a párou a na činnosti ve vodním prostředí.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:00 až 01:45, 06:15 až 09:10 a 12:40 až 15:25.

4. až 7. září budou podporovat praktické myšlení opírající se o zkušenosti, posílí paměť a logické uvažování, ale také uspořádání myšlenek a stručné a jasné vyjadřování. Jsou to dny dobré k úspěšnému skládání zkoušek, vstupním pohovorům a představení důležitých postupů, řešení či úvah.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:25 až 07:40, 11:30 až 13:50, 14:55 až 17:40 a 20:15 až 21:50.

20. a 21. září půjde lépe zapojit do života pravě prožívané jako zkušenosti podporující lepší orientaci a ujasnění si priorit a cílů, což pomůže i posílení odpovědnosti za vlastní činy. .
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:35 až 07:35, 11:10 až 13:25 a 19:55 až 21:20.

24. až 26. září posílí houževnatost, schopnost soustředit se a povzbudí pracovní výkonnost, napomohou tak realizaci a dokončování rozpracovaných záležitostí. Velkou pomocí budou užívání získaných zkušeností, rady starších a opora v řádu, formě a pravidlech - pak půjde snáz dosahovat předsevzaté cíle. .
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:10 až 07:35, 11:05 až 13:20, 14:20 až 17:00 a 19:45 až 21:30.