Martovo okénko pro období 1. 8. 2021 – 31. 8. 2021

Po celý srpen putuje Mars pohyblivým zemským znamením Panny. Přináší zde snazší zaměření a zacílení nasazované energie na detail a konkrétní činnost, zvyšuje všímavost, píli, metodičnost a precisnost, výkonnost, pracovitost ale i zručnost a šikovnost. Také napomáhá většímu důrazu na čistotu. Snadněji se analyzují problémy, je také snazší zaměření na praktickou rovinu života, posiluje se i skromnost a spořivost. Není neobvyklé, že člověk chce být více užitečný či má chuť posloužit nějaké poctivé myšlence. Z tohoto období těží v profesi například chirurgové, přesní mechanici, badatelé, pracovníci ve službách a obecně všichni perfekcionisté.Tento čas napomáhá budování postavení vlastní pílí, kdy si dovedeme ujasnit co je z našich ambicí reálné ve stávajících podmínkách a jak se dovedeme srovnat přitom se svými povinnostmi. Přeje posunu v poznání, užívání poznatků a snahám o vzdělávání.
Při napěťových vazbách do horoskopu narození tato doba přináší nervové napětí, hnidopišství, snazší vybuzení a hádky kvůli maličkostem, často se pod jeho vlivem stává člověk afektovaný hypochondr, pokrytecký nevrlý lichotník, věčně nespokojený, někdy i lakotný. Bývá přepjatá nervová soustava, snadno nastává neklid, objevuje se přehnaná kritičnost; je potřeba být opatrný na netrpělivost a zbrklost. V tělesné rovině se častěji objevují svalové křeče, komplikace se střevním traktem a jeho operace, také se objevují problémy s kýlou, častější jsou záněty slepého střeva.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

10. až 12. srpna bude snadnější se dostávat do situací, v nichž bude méně energie než právě potřebujeme a obtížněji se bude zvládat a směrovat ta, která právě je. Následně bude třeba čelit výzvám ega a pak, podle prokázané vyspělosti, se odhalí doposud skrytá tajemství a nová poznání nebo, pokud je to třeba, přijdou výrazné výchovné domluvy karmy.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 22:50 až 00:20, 05:25 až 08:15 a 12:00 až 14:30.

17. a 18. srpen posílí rozhodnost a usnadní přechod od myšlenek k činům.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:35 až 07:50 a 11:50 až 14:20.

21. až 23. srpen přinesou více energie a zvětší ochotu ke změně. Více se bude projevovat odvaha, vzroste akceschopnost, činorodost, pracovní výkonnost a bojovnost. Je to také čas, kdy nás mohou častěji napadat originální postupy a řešení věcí, které jsme předtím nemohli vyřešit. Snáz půjde odpoutat se od starých záležitostí, neužitečných lidí a rozseknout to, co se doposud vleklo.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:15 až 07:50, 11:45 až 14:15 a 20:45 až 22:30.