Martovo okénko pro období 1. 8. 2020 – 31. 8. 2020

Také po celý srpen putuje Mars znamením Berana. Je zde ve svém domicilu a může poskytovat dobré dary ve své nejryzejší podobě - ale také rychleji to špatné, prudké a násilné pramenící často ze sobecké touhy po prosazení se. Samotný horoskop vstupu Marta do znamení Berana (platný po celou dobu pobytu Marta v Beranu, tj. až do 6. ledna 2021) ukazuje snadnější probuzení a využití houževnatosti, vytrvalosti a zapojení zkušeností do našeho konání. Výdaje za volnočasové aktivity a případné milostné eskapády mohou brzdit jinak nadějný úspěch.
Mezi ony chtěné, pozitivní dary patří, že v této době můžeme pocítit přírůstek fyzických i duševních sil a více těžit z aktivity, podnikavosti, odvahy, sebedůvěry a schopnosti konat rázné, odvážné a průkopnické činy. Měly by také vzrůst naše regenerační schopnosti a měli bychom více cítit chuť se prosazovat a soupeřit s druhými o místo na slunci. Snadněji můžeme uplatnit své vůdcovské a soupeřivé sklony.
Silněji mohou cítit Martovu podporu ti, kdo mají ve svých horoskopech obsazen některý ze stupňů 19 až 28 znamení Berana, Blíženců, Lva, Střelce či Vodnáře.
Pokud však budeme mít v tuto dobu postupujícího Marse spojeného s vlastním horoskopem napěťovými vazbami, může nám přinést vnitřní pochybnosti, egocentričnost a sobectví, větší tvrdost, netrpělivost, zbrklost, hádavost, agresivitu, společenské konflikty a úrazy – nejčastěji od pádů na hlavu. Zvláště při sportech, v cyklistice, na kolečkových bruslích, "prkýnkách" a aktivitách v přírodě je třeba nosit helmu a chránit hlavu!
Větší opatrnost by měli mít ti, kdo mají ve svých horoskopech obsazen některý ze stupňů 19 až 28 znamení Raka, Vah či Kozoroha.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

3. až 6. srpen přinesou nutkání k jednání na poli etiky a životních cílů. Zvětší chuť uplatnit idealismus a altruismus, ale mnohým přinesou přepínání úsilí a obtížné nalézání správné míry. Často také neschopnost dostát svým slibům, osobní spory, konflikty s úřady a státními orgány.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:05 až 05:30, 16:45 až 19:35 a 20:50 až 23:40.

15. až 17. srpen podpoří obnovu a znovuzískání energie, uplatnění síly, vzrůst soutěživosti, podnikavosti, výkonnosti v práci i ve sportu. Navíc posílí rozumové schopnosti a usnadní přechod od myšlenek k činům. Napomohou zlepšení zdraví a nárůstu regeneračních schopností - je to dobrý čas pro zahájení rekonvalescence, podstoupení namáhavých činností či nasazení náročných léčebných kúr.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:30 až 06:10, 10:40 až 13:15 a 20:15 až 22:10.

22. až 27. srpna bude třeba více opatrnosti na konflikty s autoritami, pravidly a řádem jak v osobním tak v profesním životě. Také na zranění a havárie. Snáz se může projevit agresivita, tvrdošíjnost, sobectví a hrubý materialismus. Obtížnější bude projevovat praktičnost, dochvilnost, dodržování řádu a pravidel.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:10 až 04:35, 15:50 až 18:35 a 19:50 až 22:50.