Martovo okénko pro období 1. 8. 2019 – 31. 8. 2019

Pouze 1. července a jen do 2. července 01:19:15 SELČ ještě putuje Mars znamením Raka a platí tedy ještě chrakteristiky jeho vlivu jako předchozí měsíc.

Až do 18. srpna 07:18:07 středoevropského letního času putuje Mars znamením Lva. Zde nabízí nárůst odvahy a zvětšení aktivity, přeje boji o místo na výsluní, podporuje naplnění ctižádosti, posiluje vůli, dává větší sebevědomí a zvyšuje průbojnost. Pomáhá také nárůstu fysické síly, podporuje výjimečné výkony a sportovní úspěchy a zvětšuje ochotu riskovat. Oživuje angažovanost ve společenských aktivitách, zvětšuje chuť prosadit se ve společnosti, posiluje hravost a uplatnění tvůrčích ambicí. Aktivizuje mocenské snahy a dává větší prostor a pomáhá k jejich naplnění. Ve fysické rovině také usnadňuje rekonvalescenci organismu.
Pokud vytváří napěťové vazby do horoskopu narození může přinést přílišnou ctižádost, nárůst sobectví, samolibosti, pýchy a bezohlednosti. V tělesné rovině pak přináší úrazy při zábavě, sportu a při aktivitách ve volném čase. Těm, kdo nevedou zdravou životosprávu pak může přinést operativní zásahy, náhlé problémy se srdcem a ve vypjatých situacích i infarkty.

Od 18. srpna 07:18:08 středoevropského letního času po celý zbytek srpna putuje Mars Znamením Panny. Přináší zde snazší zaměření a zacílení nasazované energie na detail a konkrétní činnost, zvyšuje všímavost, píli, metodičnost a precisnost, výkonnost, pracovitost, ale i zručnost a šikovnost. Také napomáhá většímu důrazu na čistotu. Snadněji se analyzují problémy, je také snazší zaměření na praktickou rovinu života, posiluje se i skromnost a spořivost. Není neobvyklé, že člověk chce být více užitečný či má chuť posloužit nějaké poctivé myšlence. Z tohoto období těží v profesi například chirurgové, přesní mechanici, badatelé, pracovníci ve službách a obecně všichni perfekcionisté.
Při napěťových vazbách do horoskopu narození tato doba přináší nervové napětí, hnidopišství, snazší vybuzení a hádky kvůli maličkostem, často se pod jeho vlivem stává člověk afektovaný hypochondr, pokrytecký nevrlý lichotník, věčně nespokojený, někdy i lakotný. Bývá přepjatá nervová soustava, snadno nastává neklid, objevuje se přehnaná kritičnost; je potřeba být opatrný i na netrpělivost a zbrklost. V tělesné rovině se častěji objevují svalové křeče, komplikace se střevním traktem a jeho operace, také se objevují problémy s kýlou, častější jsou záněty slepého střeva.
S neharmonickými vlastnostmi Marta v tomto znamení můžeme bojovat vědomě rozvíjeným idealismem, velkodušností, statečností a snahou o nezávislost.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

23. až 25. srpen poskytnou díky Martu příležitosti k oživení tělesných sil a posílí zájem o druhé pohlaví – stoupne vzájemná přitažlivost a role sexuality, může snáz docházet k naplnění milostných snah. Kromě toho mohou přijít i úspěchy v profesním životě a ve sportu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:35 až 06:40 a 01:55 až 13:25.

27. až 29. srpen přinesou více energie a zvětší ochotu ke změně. Více se bude projevovat odvaha, vzroste akceschopnost, činorodost, pracovní výkonnost a tvořivost. Je to také čas, kdy nás mohou častěji napadat originální postupy a řešení věcí, které jsme předtím nemohli vyřešit. Snáz se půjde odpoutat od starých záležitostí, neužitečných lidí a rozseknout to, co se doposud vleklo.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:30 až 06:40, 10:50 až 13:20 a 20:05 až 21:50.

31. srpen uvede čas, který nabídne vzrůst energie, aktivizaci činorodosti, zlepšení výkonnosti a průbojnosti. Stoupne odvaha, vzroste schopnost k rázným činům a odkládané problémy půjdou rychleji řešit. Snadněji půjde obnovovat fyzické i duševní síly, léčebné postupy mohou přinést lepší výsledky.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:30 až 06:35 a 10:45 až 13:15.