Martovo okénko pro období 1. 7. 2020 – 31. 7. 2020

Po celý červenec putuje Mars znamením Berana, kde jak astrologové říkají, je v domicilu a může poskytovat dobré dary ve své nejryzejší podobě - ale také rychleji to špatné, prudké a násilné pramenící často ze sobecké touhy po prosazení se. Samotný horoskop vstupu Marta do znamení Berana (platný po celou dobu pobytu Marta v Beranu, tj. až do 6. ledna 2021) ukazuje snadnější probuzení a využití houževnatosti, vytrvalosti a zapojení zkušeností do našeho konání. Výdaje za volnočasové aaktivity a případné milostné eskapády mohou brzdit jinak nadějný úspěch.
Mezi ony chtěné, pozitivní dary patří, že v této době můžeme pocítit přírůstek fyzických i duševních sil a více těžit z aktivity, podnikavosti, odvahy, sebedůvěry a schopnosti konat rázné, odvážné a průkopnické činy. Měly by také vzrůst naše regenerační schopnosti a měli bychom více cítit chuť se prosazovat a soupeřit s druhými o místo na slunci. Snadněji můžeme uplatnit své vůdcovské a soupeřivé sklony.
Pokud však budeme mít v tuto dobu postupujícího Marse spojeného s vlastním horoskopem napěťovými vazbami, může nám přinést vnitřní pochybnosti, egocentričnost a sobectví, větší tvrdost, netrpělivost, zbrklost, hádavost, agresivitu, společenské konflikty a úrazy – nejčastěji od pádů na hlavu. Zvláště při všech zimních sportech, ale i v cyklistice a aktivitách v přírodě je třeba nosit helmu a chránit hlavu!

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

7. až 9. července bude snadněji vznikat napětí, stoupat nervozita, netrpělivost, lehčeji projevovat dráždivost, kritičnost, sklon k přeceňování detailů a ke konfliktům. Bude vhodné potlačit chuť kritizovat druhé a raději si „zamést před vlastním prahem“.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 22:00 až 00:10, 02:50 až 06:25 a 09:30 až 12:25.

27. a 28. červenec zvětší prostořekost a chuť kritizovat druhé, zmenší schopnost držet jazyk za zuby, ale také zvýší naivitu, nezdravou romantičnost a snění o tom, co by bylo, kdyby… Budou také zkoušet naši rozvahu, uvážlivost a zdravý rozum většími snahami ze strany podvodníků, manipulátorů a zlodějů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:20 až 05:50, 09:00 až 12:00 a 21:10 až 23:15.