Martovo okénko pro období 1. 6. 2023 – 30. 6. 2023

Po celý červen putuje ohnivý Mars živlově spřízněným ohnivým znamením Lva - jeho prvými dvěmi třetinami. Z jeho příznivého vlivu však mohou snáze těžit i ti, kdo mají ve stejných stupních obsazeno znamení Berana, Blížencú, Vah a Střelce. V červenci tak Mars nabízí růst odvahy a zvětšení aktivity, přeje boji o místo na výsluní, podporuje naplnění ctižádosti, posiluje vůli, dává větší sebevědomí a zvyšuje průbojnost. Pomáhá také nárůstu fysické síly, podporuje výjimečné výkony a sportovní úspěchy a zvětšuje ochotu riskovat. Oživuje angažovanost ve společenských aktivitách, zvětšuje chuť prosadit se ve společnosti, posiluje hravost a uplatnění tvůrčích ambicí. Aktivizuje mocenské snahy a dává větší prostor a pomáhá k jejich naplnění. Ve fysické rovině také usnadňuje rekonvalescenci organismu.
Pokud vytváří napěťové vazby do horoskopu narození - týká se to především těch, kdo mají ve svém horoskopu s obsazeny některý ze 6. až do 24. stupně znamení Býka, Štíra či Vodnáře - může přinést přílišnou ctižádost, nárůst sobectví, samolibosti, pýchy a bezohlednosti. V tělesné rovině pak přináší úrazy při zábavě, sportu a při aktivitách ve volném čase. Těm, kdo nevedou zdravou životosprávu pak může přinést operativní zásahy či náhlé problémy se srdcem a ve vypjatých situacích i infarkt.

K předchozímu působení přistupují díky Martovi v červnu navíc ještě následující specifické vlivy:

21. a 22. června je čas, kdy nemusí být dalekood myšlenek k činům, je plno rozumových řešení a praktických nápadů a snadno je lze realizovat. Obvykle vzrůstá rychlost, obratnost, hbitost a výkonnost, je pravděpodobnější úspěch v práci, na cestách a při sportu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 02:45 až 04:30, 07:30 až 12:25 a 13:50 až 16:40.

25. až 27. června bude třeba dávat pozor na větší dráždivost a vzrušivost, ukvapenost, náhlé emoční výbuchy a chuť bouřit se. Snadněji pak může docházet k úrazům při styku s technickými zařízeními, k haváriím, výpadkům techniky, ale i k rozchodům ve vztazích.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 00:55 až 02:30, 07:25 až 10:15 a 13:45 až 16:30.

Pro zjištění podrobnějších individuálních vlivů stojí zato konzultovat svůj horoskop narození s astrologem.