Martovo okénko pro období 1. 6. 2022 – 30. 6. 2022

Celý červen putuje Mars znamením Berana. My astrologové říkáme, že je ve svém domicilu - domovském znamení, kde může poskytovat své dobré dary v nejryzejší podobě. Ale také může některým rychleji poskytovat to špatné, prudké a násilné, pramenící často ze sobecké touhy po prosazení se. Mezi ony chtěné, pozitivní dary patří, že v této době můžeme pocítit přírůstek fyzických i duševních sil a více těžit z aktivity, podnikavosti, odvahy, sebedůvěry a schopnosti konat rázné, odvážné a průkopnické činy. Měly by také vzrůst naše regenerační schopnosti a měli bychom více cítit chuť se prosazovat a soupeřit s druhými o místo na slunci. Snadněji můžeme uplatnit své vůdcovské a soupeřivé sklony.
Pokud však budeme mít v tuto dobu postupujícího Marta spojeného s vlastním horoskopem napěťovými vazbami (týká se to především lidí s obsazenými znameními Raka, Vah a Kozoroha), může nám přinést vnitřní pochybnosti, egocentričnost a sobectví, větší tvrdost, netrpělivost, zbrklost, hádavost, agresivitu, společenské konflikty a úrazy – nejčastěji od pádů na hlavu. Zvláště nyní je při sportu - především v cyklistice, na kolečkových bruslích a aktivitách v přírodě - třeba nosit helmu a chránit hlavu!

K předchozímu působení přistupuje navíc díky Martu ještě následující specifický vliv:

26. až 28. června lze díky zlepšení sebekázně, nárůstu houževnatosti a výkonnosti, posílení vůle a efektivního nasazení energie snáz realizovat své záměry. Do života bude snazší nenásilným způsobem zapojit střídmost, rozpracované věci půjde snáz dotáhnout do konce. Bude snadnější dodržovat formu a řád ve svých činech a lehčeji prosazovat účelná řešení. Jsou to také dny příznivé pro hubnutí či regulaci rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 21:10 až 01:30, 02:50 až 04:40 a 05:50 až 08:20 středoevropského letního času.