Martovo okénko pro období 1. 6. 2019 – 30. 6. 2019

Po celý květen putuje Mars znamením Raka. V tomto znamení není úplně jednoduché uplatnit jeho energii ve fysickém světě, člověk se hůře koncentruje, ale naproti tomu snáz uplatňuje své úsilí v nitru. Lehčeji klade důraz na kořeny, odkaz předků, je blíže k ochraně rodiny a jejích tradic. Svou energii snadněji užije k duševní práci, při zařizování a adaptacích domova, zlepšování rodinných podmínek a domácích aktivitách. Lehčeji se buduje zázemí a vytvářejí základy projektů, zvyšuje se zájem o širší pozadí činů.
Těm, kterým vytváří Mars napěťové vazby do horoskopu narození (v první půli měsíce se to týká lidí, kteří mají ve svých horoskopech narození obsazeny některý z 9. až 20.stupně znamení Berana, Vah či Kozoroha, v druhé půli měsíce pak lidí, kteří mají obsazen některý z 20. až 29. stupně těchto znamení) může komplikovat život vnitřními pochybnostmi, vyšší vznětlivostí, náhlou chutí po dominanci v rodině a přinášet tak poškození, úrazy a konflikty. V tělesné rovině může Mars přinést problémy se zažíváním či intenzivní prudké žaludeční bolesti způsobené stresem. Také náhlé, rychlé komplikace - křeče, záněty, někdy vedoucí až k operaci. V tomto období je třeba také být opatrnější na požáry v domově a dbát na nebezpečí z vody.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

11. a 12. červen přinesou příležitost k setkání s něčím osudovým. Přitom bude možné pocítit nárůst energie a větší chuť a schopnost řešit či splácet předchozí a napřít síly k novému. Podporou v tyto dny je hledání perspektiv, větší střídmost ve spotřebě, ochota odříci si pro budoucí, opírání se o zkušenosti.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:30 až 07:10 a 12:15 až 15:05.

13. a 14. červen budou napomáhat posilování představivosti, tvořivosti a zlepšení schopností vnímat umění či dokonce napomáhat tvorbě dobrých uměleckých děl. Jsou to také dny příznivé pro naplňování ideálů činy, pro silnější prožitky v meditaci, pro prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu na životní cestě. Naproti tomu se bude hůře dařit uplatňovat sílu v rámci pravidel, mnohdy bude snížena sebevláda, mohou přijít konflikty či životní krize, ale i havárie, úrazy, zlomeniny a poranění kloubů a vazů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:30 až 03:05, 05:25 až 07:05, 12:10 až 15:05 a 20:05 až 22:55.

17. a 18. červen přinesou průbojné a smělé myšlenky zaměřené do praktického světa, mnohým zlepší funkci rozumu či zrychlí myšlení – nebude daleko od myšlenek k činům.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:25 až 07:05 a 12:05 až 15:00.

19. a 20. červen bude třeba více opatrnosti na umanutost a neúměrné nasazení energie či fyzické sily, na případné násilnické sklony a tendenci sklouzávat ke konfliktům navzdory zdravému rozumu či zkušenostem.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:20 až 02:55, 05:25 až 07:05, 12:00 až 14:55 a 19:55 až 22:35.

21. až 23. června bude třeba větší opatrnost na konflikty v rodině, kdy hádavost, flirt s druhým pohlavím a lehkomyslné výdaje mohou více znepříjemňovat rodinný život.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:40 až 02:30, 05:30 až 09:20 a 12:05 až 15:05.