Martovo okénko pro období 1. 5. 2021 – 31. 5. 2021

Po celý květen Mars putuje vodním znamením Raka.V tomto znamení není úplně jednoduché uplatnit jeho energii ve fysickém světě, člověk se hůře koncentruje, ale naproti tomu snáz uplatňuje své úsilí v nitru. Lehčeji klade důraz na kořeny, odkaz předků, je blíže k ochraně rodiny a jejích tradic. Svou energii snadněji užije k duševní práci, při zařizování a adaptacích domova, zlepšování rodinných podmínek a domácích aktivitách. Lehčeji se buduje zázemí a vytvářejí základy projektů, zvyšuje se zájem o širší pozadí činů.
Těm, kterým vytváří Mars napěťové vazby do horoskopu narození, může komplikovat život vnitřními pochybnostmi, vyšší vznětlivostí, náhlou chutí po dominanci v rodině a přinášet tak poškození, úrazy a konflikty. V tělesné rovině může Mars přinést problémy se zažíváním či intenzivní prudké žaludeční bolesti způsobené stresem. Také náhlé, rychlé komplikace - křeče, záněty, někdy vedoucí až k operaci. V tomto období je třeba také být opatrnější na požáry v domově a dbát na nebezpečí z vody.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

10. až 13. května půjde snáz skloubit energii ke konání s nápaditostí a obé pak využít při doposud neúspěšných pokusech o řešení. Vzroste chuť po dobrodružství, podnikavost, dynamika a rychlost reakcí, probudí se či posílí schopnost objevovat nové, bude možné těžit ze své intuice, vzroste také odvaha a láska k nezávislosti
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:20 až 05:05, 07:00 až 08:40, 07:45 až 12:25 a 13:45 až 16:40.

30. a 31. květen budou příznivé pro naplňování ideálů činy, pro silnější prožitky v meditaci, pro prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu na životní cestě. Naše činy mohou být více než jindy lépe ovládány respektováním ideálů a vědomím širších souvislostí.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:05 až 02:20, 06:00 až 08:25 a 13:20 až 16:15.