Martovo okénko pro období 1. 5. 2020 – 31. 5. 2020

Až do ranních hodin 13. května putuje Mars znamením Vodnáře. V tomto znamení napomáhá samostatnosti a prosazování se v rovině intelektuální. Poskytuje tak příležitost k snadnějšímu nasazení sil do duševních projektů, naplňování touhy po svobodě, dosahování nezávislosti a posiluje individuální ambice. Napomáhá změnám a úspěchu při organizování záležitostí vlastních i druhých. Usnadňuje uplatnění se při neobvyklých činnostech. Napomáhá také hledání nových příležitostí, konceptů, společenských směrů a idejí, poskytuje odvahu k rozloučení se s vyšeptalou či vyčpělou tradicí a svázaností.

Pokud na své cestě Vodnářem vytvoří napěťové vazby do horoskopu narození (týká se to především lidí s obsazenými znameními Lva, Býka a Štíra), bude zkoušet jak je zvládáno rebelantství, buřičství, netolerance a větší tendence k provokování druhých, upřednostňování vlastního já a svobody bez ohledu na druhé. Bude přitom také budit chuť bořit staré pořádky bez tvorby pořádků nových. V tělesné oblasti pak bude zvyšovat rizika úrazů achilových šlach, kotníků a lýtek. Může také přinést poruchy krevního oběhu a ve větší míře i záněty či jiné problémy se žilním systémem nohou, ale i náhlé srdeční obtíže, úrazy krční páteře či problémy s močovými cestami a pohlavními orgány.

Od 13. května 06:17:06 začne Mars postupovat znamením Ryb. V něm napomáhá snadnějšímu nalézání obětavosti v sobě i mimo sebe. Vyspělejší snáz konají nesobecké činy ve prospěch slabších, utlačovaných a potřebných bez ohledu na své náklady. Někdy vystane i odvaha k vykonání něčeho idealistického či chuť k oběti pro blaho druhých. Na druhou stranu se častěji ztrácí soustředění, klesá vůle, hůře se hledá rasance a průbojnost, klesá a rozřeďuje se energie. U některých lidí se projeví sklon ke skrývání svých činů vůči okolí.
Při napěťových vazbách k nativitě (týká se to především lidí, kteří mají obsazen 1. až 9. stupeň znamení Ryb, Blíženců, Panny a Střelce) se lze snadněji stát obětí svých slabých stránek či nižších pohnutek, více se projeví sklony k podvodu, alkoholismu či únikům z reality. Ve fyzické rovině nastupují deformace, zhmoždění a úrazy v oblasti dolních částí kotníků a chodidel, případně jejich operace, více se objevují onemocnění dýchacích cest a záněty střevního traktu či průjmy.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

11. května bude obtížnější se soustředit a bude třeba dávat pozor na překotnost, zbrklost a nadměrnou kritičnost.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:25 až 02:50, 04:20 až 05:50, 06:05 až 07:55 a 10:50 až 13:40.

12. a 13. května bude snazší být optimistou, zhodnotit zkušenosti, užít své síly k naplnění cílů, jít za novými životními hodnotami a přitom sladit své jednání s etickými normami. Bude snazší překračovat původní „osudové” hranice a vytvářet lepší podmínky pro život.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:20 až 02:45, 06:00 až 07:55 a 12:50 až 15:45.

24. až 26. května půjde snáz řešit staré, doposud se vlekoucí záležitosti a odpoutat od se od případných závislostí. Bude povzbuzována odvaha, chuť po dobrodružství, podnikavost, dynamika osobnosti a vzroste rychlost reakcí. Stoupne přitažlivost novinek, techniky a moderních postupů, vzroste schopnost objevovat nové a využívat nápaditost. Přiblíží se úspěch i v situacích s větší mírou rizika.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 23:55 až 02:15, 02:25 až 04:05, 05:40 až 07:35 a 08:45 až 11:20.