Martovo okénko pro období 1. 5. 2019 – 31. 5. 2019

Až do 16. května putuje Mars znamením Blíženců a přináší v něm větší živost, pohyblivost, pohotovost, pružnost reakcí a obratnost a to jak v tělesné tak duševní rovině. Zvyšuje intelektuální aktivitu, připraveným dodává energii v myšlení, komunikaci, aktivizuje společenský styk – posilovaný zvláště rodinnými podněty a vztahy s přáteli. Přináší zájem o tělesný pohyb, sport a cestování, přeje aktivnímu způsobu prožití dovolené. Zvětšuje také chuť k debatám a tříbení názorů v polemikách a vybízí k ohnivějšímu způsobu projevu. Pilným může napomoci k lepším studijním výsledkům. Lidem s aspoň průměrnou sebekontrolou přitom nabízí uplatnění vůle jak na duchovnímu cestě tak k posílení psychiky jako takové - můžeme nyní aktivněji a s větším důrazem působit na své duševní pochody.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození přináší neklid, podráždění, netaktnost, zbrklost a netrpělivost, konflikty a agresi v komunikaci. Současně však napomáhá tomu, že se snáz začíná více věcí najednou, ale hůře nějaká dokončuje. V tělesné rovině pak přináší oslabení nervové soustavy, průdušek a plic, případně poranění hrudníku, žeber a zlomeniny paží.

Od 16. května 05:09:13 začíná Mars svou pouť znamením Raka. V tomto znamení není úplně jednoduché uplatnit jeho energii ve fysickém světě, člověk se hůře koncentruje, ale naproti tomu snáz uplatňuje své úsilí v nitru. Lehčeji klade důraz na kořeny, odkaz předků, je blíže k ochraně rodiny a jejích tradic. Svou energii snadněji užije k duševní práci, při zařizování a adaptacích domova, zlepšování rodinných podmínek a domácích aktivitách. Lehčeji se buduje zázemí a vytvářejí základy projektů, zvyšuje se zájem o širší pozadí činů.
Těm, kterým vytváří Mars napěťové vazby do horoskopu narození, může komplikovat život vnitřními pochybnostmi, vyšší vznětlivostí, náhlou chutí po dominanci v rodině a přinášet tak poškození, úrazy a konflikty. V tělesné rovině může Mars přinést problémy se zažíváním či intenzivní prudké žaludeční bolesti způsobené stresem. Také náhlé, rychlé komplikace - křeče, záněty, někdy vedoucí až k operaci. V tomto období je třeba také být opatrnější na požáry v domově a dbát na nebezpečí z vody.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. květen přinese pocity větší obratnosti a hbitosti a nutkání rasantně přejít od myšlenky k činu. Přitom však bude omezena bystrost, potlačena střízlivost myšlení a budou otevřena vrátka nesnášenlivosti a hádavosti.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:15 až 05:05, 06:15 až 07:50, 09:25 až 11:50 a 13:00 až 15:50.

5. a 6. května se objeví chuť oddat se pohodlnosti a poživačnosti, hovět svým smyslům, choutkám a lenivosti, jež budou střídány hyperaktivitou kdy člověk na sebe bere více než dokáže zvládnout. Je rozumné počítat s možností střetu, s násilím, fanatismem, bezohledností a je potřeba opatrnost na zranění, na dopravní nehody a nehody s ohněm.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:15 až 03:55, 06:10 až 07:45, 12:50 až 15:50 a 20:55 až 23:55.

13. až 15. květen budou vybízet k milostným hrátkám, bude povzbuzována sexuální energie a také posilována schopnost prožitku. Usnadní se vzájemný soulad, snáz se zlepší nálada a oživí vztahy. Mohou přijít úspěchy ve sportu, v profesi a s potřebnou mírou diplomacie i úspěch ve společenských vztazích
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:40 až 04:35, 06:00 až 07:35, 09:00 až 11:30 a 12:45 až 15:40.

21. až 23. května bude možné jednodušeji rozseknout staré záležitosti a snáz se odpoutat od závislostí. Vzroste odvaha a chuť po dobrodružství, podnikavost, dynamika osobnosti a rychlost reakcí. Stoupne přitažlivost moderních postupů, vzroste schopnost objevovat nové, bude možné těžit z intuice. Přiblíží se úspěch i v situacích s větší mírou rizika.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:25 až 04:15, 05:50 až 07:25, 08:45 až 11:20 a 12:30 až 15:30.