Martovo okénko pro období 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021

Až do 23. dubna Mars putuje vzdušným znamením Blíženců. V něm přináší větší živost, pohyblivost, pohotovost, pružnost reakcí a obratnost a to jak v tělesné tak duševní rovině. Zvyšuje intelektuální aktivitu, připraveným dodává energii v myšlení, komunikaci, aktivizuje společenský styk – posilovaný zvláště rodinnými podněty a vztahy s přáteli. Přináší zájem o tělesný pohyb, sport a cestování, přeje aktivnímu způsobu prožití dovolené. Zvětšuje také chuť k debatám a tříbení názorů v polemikách a vybízí k ohnivějšímu způsobu projevu. Pilným může napomoci k lepším studijním výsledkům. Lidem s aspoň průměrnou sebekontrolou přitom nabízí uplatnění vůle jak na duchovnímu cestě tak k posílení psychiky jako takové - můžeme nyní aktivněji a s větším důrazem působit na své duševní pochody.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození přináší neklid, podráždění, netaktnost, zbrklost a netrpělivost, konflikty a agresi v komunikaci. Současně však napomáhá tomu, že se snáz začíná více věcí najednou, ale hůře nějaká dokončuje. V tělesné rovině pak přináší oslabení nervové soustavy, záněty průdušek a plic, případně poranění hrudníku, žeber a zlomeniny paží.

Od 23. dubna 13:48:58 Mars začíná putovat vodním znamením Raka.V tomto znamení není úplně jednoduché uplatnit jeho energii ve fysickém světě, člověk se hůře koncentruje, ale naproti tomu snáz uplatňuje své úsilí v nitru. Lehčeji klade důraz na kořeny, odkaz předků, je blíže k ochraně rodiny a jejích tradic. Svou energii snadněji užije k duševní práci, při zařizování a adaptacích domova, zlepšování rodinných podmínek a domácích aktivitách. Lehčeji se buduje zázemí a vytvářejí základy projektů, zvyšuje se zájem o širší pozadí činů.
Těm, kterým vytváří Mars napěťové vazby do horoskopu narození, může komplikovat život vnitřními pochybnostmi, vyšší vznětlivostí, náhlou chutí po dominanci v rodině a přinášet tak poškození, úrazy a konflikty. V tělesné rovině může Mars přinést problémy se zažíváním či intenzivní prudké žaludeční bolesti způsobené stresem. Také náhlé, rychlé komplikace - křeče, záněty, někdy vedoucí až k operaci. V tomto období je třeba také být opatrnější na požáry v domově a dbát na nebezpečí z vody.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

5. až 7. duben zvýší atraktivitu mezi pohlavími, přinesou více příležitostí k zamilování, větší tvořivost a dobré nápady. Je to čas příznivý nejen pro navazování nových vztahů, ale i pro pracovní a obchodní kontakty.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:45 až 06:40, 07:50 až 09:25, 11:00 až 13:20 a 14:30 až 17:25.

12. až 14. duben povzbudí podnikavost a činorodost, chuť opřít se o vůli či ji v sobě hledat a následně i nacházet. Snáz vzroste i fyzická síla a výkonnost, zlepší se zdraví, člověk má dostatek energie, životní jiskru a optimismus a je schopen větších výkonů. Je to dobrý čas pro zahájení regeneračních procesů a dobíjení životních sil.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:30 až 06:25, 07:40 až 09:15, 10:45 až 13:10 a 14:20 až 17:20.

15. až 18. duben jsou dny příznivé pro úspěch ve styku s úředními osobami, mocnými tohoto světa či s šéfy, také pro dosahování spravedlnosti, uzavírání smluv, peněžní obchody a investice, ale i pro hledání nových cílů, perspektiv, poznání a zlepšení duchovní orientace. Bude snazší být optimistou a ladit své jednání s etickými normami. Navíc ještě 17. a 18. duben přinesou zrychlení myšlení a fyzických reakcí, posílí rozhodnost a duševní aktivity a podpoří přechod od myšlenek k činům
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:50 až 04:20, 05:00 až 06:10, 07:30 až 09:25, 10:40 až 13:10 a 14:15 až 17:15.