Martovo okénko pro období 1. 3. 2023 – 31. 3. 2023

Více než tři čtvrtiny března putuje Mars ještě od 20. stupně znamením Blíženců k počátku znamení Raka a zrychluje svůj denní pohyb vůči Zemi. V tomto znamení je peregrinní a může tedy relativně snadno - v závislosti na našem úsilí - poskytovat i své dobré dary. Může přinést větší živost, pohyblivost, pohotovost, pružnost reakcí a obratnost. Může také zvyšovat intelektuální aktivitu - připraveným dodat energii v myšlení, komunikaci, aktivizovat společenský styk a přinést zájem o tělesný pohyb, sport a cestování. Může zvýšit také chuť k debatám a tříbení názorů v polemikách. Pilným může napomoci k lepším studijním výsledkům. Nabízí uplatnění naší vůle jak na duchovnímu cestě tak k posílení psychiky jako takové - můžeme aktivně a s větším důrazem působit na své duševní pochody. Pro úspěch v jednáních je však třeba kontrolovat zda uplatňovaná energie je přijmutelná na druhé straně a nepůsobí jako destruující prvek pro shodu či požadované směřování. Půjde tedy o čas zkoušky vyzrálosti ve vztahu k energii, kterou v této době můžeme složit úspěšně nebo se nám ukáže v případě neúspěchů potřeba dalšího učení. Bude se to týkat zvláště těch, kdo mají obsazeny uvedené stupně znamení Blíženců, Berana, Lva, Panny, Ryb, Vah, Vodnáře a Střelce. Z nich náročnější to budou mít ti s takto obsazeným Pannou, Rybami či Střelcem.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození (týká se to především lidí, kteří mají obsazen dvacátý až třicátý stupeň znamení Střelce, Panny a Ryb) bude častěji přinášet neklid, podráždění, netaktnost, zbrklost a netrpělivost, také konflikty a agresi v komunikaci, při pohybu, cestování a třebas i při řízení motorových vozidel. Současně však napomáhá tomu, že se snáz začíná více věcí najednou, ale hůře nějaká dokončuje. V tělesné rovině pak přináší oslabení nervové soustavy, průdušek a plic, případně poranění hrudníku, žeber a zlomeniny paží.

Od 25. března 12:45:22 středoevropského času začíná Mars svou pouť znamením Raka. V tomto znamení, astrologickou mluvou ve znamení "Martova pádu", není úplně jednoduché uplatnit jeho energii ve fysickém světě, člověk se hůře koncentruje, ale naproti tomu snáz uplatňuje své úsilí v nitru. Lehčeji klade důraz na kořeny, odkaz předků, je blíže k ochraně rodiny a jejích tradic. Svou energii snadněji užije k duševní práci, při zařizování a adaptacích domova, zlepšování rodinných podmínek a domácích aktivitách. Lehčeji se buduje zázemí a vytváří základy projektů, zvyšuje se zájem o širší pozadí činů.
Těm, kterým vytváří Mars napěťové vazby do horoskopu narození, může komplikovat život vnitřními pochybnostmi, vyšší vznětlivostí, náhlou chutí po dominanci v rodině a přinášet tak poškození, úrazy a konflikty. V tělesné rovině může Mars přinést problémy se zažíváním či intenzivní prudké žaludeční bolesti způsobené stresem. Také náhlé, rychlé komplikace - křeče, záněty, někdy vedoucí až k operaci. V tomto období je třeba také být opatrnější na požáry v domově a dbát na nebezpečí poškození vodou.

Pro zjištění podrobnějších vlivů stojí zato konzultovat svůj horoskop narození s astrologem.

K předchozímu působení přistupují díky Martovi v březnu navíc ještě následující specifické vlivy:

10. až 12. březen budou povzbuzovat k milostným hrátkám, probouzet silněji sexuální energii a také posilovat schopnost prožitku. Je to čas, kdy se více pociťuje atraktivita druhého pohlaví, nachází snazší soulad a dochází ke zlepšení nálady, oživení vztahů. Navíc zlepší či zrychlí rychlost reakcí, rozhodování a posílí originalitu myšlení..
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 05:40 až 07:30, 08:55 až 10:25, 11:50 až 14:30 a 15:35 až 18:10 středoevropského času.

13. a 14. března bude mít více sil svět iluzí, klamu, podvodů a nečestného jednání. Snáz půjde sklouznout k chaotickým, neřízeným projevům a činům, kterým předchází špatný odhad. Častější budou úniky mimo realitu, bude třeba větší opatrnost na okradení a poškození vodou.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 04:25 až 06:35, 08:45 až 12:30 a 15:25 až 18:25 středoevropského času.

15. až 17. března se bude třeba vyrovnat s nárůstem energie, kritičnosti druhých, prchlivostí, poklesem sebevlády a s větší ochotou jít do střetu – zvláště při přehánění obrany svého náhledu a myšlenek. Ve fyzické rovině hrozí častější úrazy při tělesných aktivitách a sportu. Pomocí může být větší pozornost a odstup od vlastní impulzivity a aktivní hledání příležitosti, při níž lze nechat napětí konat práci.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 04:15 až 06:25, 08:40 až 12:30 a 15:20 až 18:20 středoevropského času.

29. až 31. březen posílí houževnatost, schopnost soustředit se, povzbudí pracovní výkonnost a napomohou tak realizaci a dokončování rozpracovaných záležitostí. Velkou pomocí bude užívání dříve získaných zkušeností, rady starších a naladění se na řád, potřebné uspořádání a pravidla - následně půjde snáz dosahovat předsevzaté cíle.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v době 03:25 až 05:50, 09:05 až 11:0 a 15:55 až 18:50 středoevropského letního času.