Martovo okénko pro období 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021

Ještě do 4. března putuje Mars znamením Býka, kde astrologicky řečeno, je ve svém exilu, to jest putuje cizím územím a člověk si proto musí jeho dary vysloužit vědomým úsilím a určitou mírou sebekontroly. Pak podporuje produktivitu, snažení zaměřené do praktické roviny, k hmotným výdobytkům, k vytváření materiálního zázemí, získávání bydlení či dosahování slušně honorovaného místa. Také zvyšuje vášnivost a intensitu prožitků. Zkušenějším pomáhá ve vytrvalosti, metodičnosti a výkonnosti. Zkouškou při běhu Marse Býkem může být nutnost naučit se něčeho vzdát, reagovat pružněji na změnu či umět odpustit a nebýt násilnický.
Při napěťových vazbách putujícího Marse do našeho horoskopu narůstá v čase jeho běhu Býkem tvrdošíjnost, tyranství, sobectví, přílišné upřednostňování materiálních hodnot a lakota. V tělesné rovině je třeba být opatrnější na poranění v oblasti krku, včetně krční páteře, ale také na záněty zubů v dolní čelisti, případně mohou přijít i operace v těchto částech těla.

Od 4. března 04:29:34 středevropského času začíná Mars putovat znamením Blíženců. V něm přináší větší živost, pohyblivost, pohotovost, pružnost reakcí a obratnost a to jak v tělesné tak duševní rovině. Zvyšuje intelektuální aktivitu, připraveným dodává energii v myšlení, komunikaci, aktivizuje společenský styk – posilovaný zvláště rodinnými podněty a vztahy s přáteli. Přináší zájem o tělesný pohyb, sport a cestování, přeje aktivnímu způsobu prožití dovolené. Zvětšuje také chuť k debatám a tříbení názorů v polemikách a vybízí k ohnivějšímu způsobu projevu. Pilným může napomoci k lepším studijním výsledkům. Lidem s aspoň průměrnou sebekontrolou přitom nabízí uplatnění vůle jak na duchovnímu cestě tak k posílení psychiky jako takové - můžeme nyní aktivněji a s větším důrazem působit na své duševní pochody.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození přináší neklid, podráždění, netaktnost, zbrklost a netrpělivost, konflikty a agresi v komunikaci. Současně však napomáhá tomu, že se snáz začíná více věcí najednou, ale hůře nějaká dokončuje. V tělesné rovině pak přináší oslabení nervové soustavy, záněty průdušek a plic, případně poranění hrudníku, žeber a zlomeniny paží.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

20. až 23. březen posílí houževnatost, schopnost soustředit se, pracovní výkonnost a napomohou realizaci a dokončování rozpracovaných záležitostí. Užívání vlastních zkušeností a zkušeností starších, spolu s oporou o řád, originalitu a myšlenkovou nezávislost budou výraznou silou a pomocí.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:50 až 04:30, 07:15 až 09:05 a 13:55 až 16:45 středoevropského (tedy našeho běžného) času.

24. a 25. březen budou pokoušet nárůstem zbrklosti, překotnou rychlostí myšlení, ukvapenými a podrážděnými reakcemi a hádavostí. Mnohým také přinesou zvýšenou míru kritičnosti vůči druhým a vyšší neochotou kritiku přijímat a racionálně na ní reagovat. Je to nevhodný čas pro uzavírání smluv, obchod, vstupní pohovory a činnosti vyžadující soustředění.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:50 až 07:25, 08:40 až 12:10 a 15:05 až 17:50.

25. až 27. březen budou zvyšovat odvahu k projevům lásky, povzbuzovat k novým kontaktům a přátelstvím, v nichž se bude snadněji propojovat fyzická přitažlivost s duševním souzněním. Je to také příznivý čas pro tvůrčí aktivity, odpočinek a zábavy, ve kterém půjde snadněji vnímat krásu, lásku, ale i intensivní vášeň a u rozvinutějších osobností vnímat i ideály a myšlenky směřující k harmonii.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:00 až 06:00, 07:10 až 08:45, 10:00 až 12:15 a 13:45 až 16:40.