Martovo okénko pro období 1. 3. 2020 – 31. 3. 2020

Po celý měsíc putuje Mars znamením Kozoroha - astrologicky řečeno znamením svého povýšení - kde má velmi dobré předpoklady pro poskytování svých positivních darů. Přeje zvýšení vůle, jejímu snazšímu uplatnění, pracovitosti, houževnatosti, vytrvalosti a odolnosti a umožňuje tak častější uskutečnění plánů a dosažení zvolených cílů. Je však nutné počítat s tím, že užitek nepřichází okamžitě, ale přicházívá s určitým odkladem. Mars zde také zvětšuje chuť uplatnit svou ctižádost, dosáhnout prestiže, úspěchu a zlepšit postavení. Posiluje tendence k budování a vypracování se z nižších podmínek na vyšší úroveň. Nastává tedy čas, kdy lze snáze naplnit kariérní ambice a činy lze lépe racionálně směrovat. Na tělesné úrovni pak posiluje sexuální chuť a výkonnost.
Odvážným a pilným pomáhá přetavit vlastní paličatost ve vytrvalost, chlad a vypočítavost v praktičnost, mocichtivost a bezohlednost v disciplinovnost a respekt, pocity osamělosti v sebeúctu.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození však zvyšuje netoleranci slabosti druhých, dává necitelnost, tvrdost a drsnost v prosazování se, svádí k přílišnému prosazování vlastní individuality a probouzí chuť k omezování svobody druhých. V tělesné rovině pak přináší úrazy kolen a dalších kloubů těla, také potíže a úrazy páteře, kostí, záněty zubů a kožní onemocnění.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

13. až 15. březen nabídnou více příležitostí k uplatnění představivosti a tvořivosti, pomohou vytvářet dobrá umělecká díla, otevřít celostní náhled na život, jeho cíle a svět kolem. Je to příznivý čas pro naplňování ideálů činy, pro meditace, prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu. Jsou to také dny napomáhající uvolnění fantazie a jejímu užití, také přející studiu astrologie.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:50 až 07:50 a 09:45 až 11:45.

18. až 20. březen povzbudí vytrvalost, soustředění, smysl pro řád a formu. Půjde snáz získat ekonomický úspěch, vzroste vitalita a optimismus, vzroste nutkání hledat ideály, půjde snadněji vytýčit nové a realizovat staré cíle, vzroste chuť cestovat, studovat a naplňovat touhu po poznání. Je to doba, kdy lze úspěšněji jednat s úřady, soudy a mocnými tohoto světa.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:25 až 04:20, 04:40 až 08:20 a 10:25 až 12:25.

22. a 24. březen přinesou zvýšení regeneračních schopností jak v rovině tělesné tak duchovní, napomohou zlepšení koncentrace a tak i získání kýžených výsledků, půjde se snáz dostat pod povrch věcí a odkrývat skryté.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:35 až 03:30 a 05:55 až 07:40.

30. a 31. březen usnadní nalézat houževnatost, sebekázeň, píli a odříkat si něco pro vzdálenější cíle či zlepšit soustředění. Nastalý čas přeje překonávání překážek, řešení problémů, dotahování záležitostí do konce, uskutečňování věcí, studiu a skládání zkoušek. Je výhodné v této době jednat a konat či uzavírat smlouvy s plánovaným dlouhodobým dopadem.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:25 až 04:15 a 06:50 až 08:35.