Martovo okénko pro období 1. 3. 2019 – 31. 3. 2019

Po celý měsíc (až na posledních 13 hodin a 48 minut posledního dne) putuje Mars znamením Býka, kde astrologicky řečeno, je ve svém exilu, to jest putuje cizím územím a člověk si proto musí jeho dary vysloužit vědomým úsilím. Pak podporuje produktivitu, snažení zaměřené do praktické roviny, k hmotným výdobytkům, k vytváření materiálního zázemí, získávání bydlení či dosahování slušně honorovaného místa. Také zvyšuje vášnivost a intensitu prožitků. Zkušenějším pomáhá ve vytrvalosti, metodičnosti a výkonnosti. Zkouškou při běhu Marse Býkem může být nutnost naučit se něčeho vzdát, reagovat pružněji na změnu či umět odpustit a nebýt násilnický.
Při napěťových vazbách putujícího Marse do našeho horoskopu narůstá v čase jeho běhu Býkem tvrdošíjnost, tyranství, sobectví, přílišné upřednostňování materiálních hodnot a lakota. V tělesné rovině je třeba být opatrnější na poranění v oblasti šíje, krku včetně hrtanu, včetně krční páteře, ale také na záněty zubů v dolní čelisti, případně mohou přijít i operace v uvedených částech těla.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. a 2. března doznívá kvalita času z posledních dní února, kdy člověk má dostatek energie, životní jiskru a optimismus, má vřelejší vztah ke sportu a pohybu, je schopen větších výkonů. Je to čas vhodný pro zahájení regeneračních procesů a dobíjení životních sil, pro nové pokusy a snahy o uskutečnění plánů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:35 až 08:50, 10:25 až 12:20 a 13:25 až 16:05.

9. až 11. březen nabídnou více příležitostí k uplatnění představivosti a tvořivosti, napomohou zapojení podnětů umění a ideálů do vlastních snah či dokonce pomohou vytvářet dobrá umělecká díla. Je to příznivý čas pro naplňování ideálů činy, pro meditace, prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:15 až 06:35, 06:45 až 08:30, 10:05 až 12:10 a 13:10 až 15:55.

13. až 15. březen posílí houževnatost, schopnost soustředit se a pracovní výkonnost, napomohou realizaci a dokončování rozpracovaných záležitostí. Užívání zkušeností, pomoc starších a opora v řádu budou přispívat dosahování předsevzatých cílů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:10 až 04:05, 06:30 až 08:20 a 13:05 až 15:50.

17. a 18. březen nabídnou čas, kdy není od myšlenek daleko k činům, je plno rozumových řešení a praktických nápadů a snadno je lze realizovat. Také obvykle roste rychlost, obratnost, hbitost a výkonnost, je pravděpodobnější úspěch v práci, na cestách a při sportu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:55 až 06:10, 06:30 až 08:10, 06:45 až 11:55 a 13:00 až 15:45.

20. až 22. března poroste touha naplnit počitky smyslů a chuť k flirtování a dobrodružstvím s druhým pohlavím. Více se bude projevovat sexuální napětí, bude obtížnější zvládání vášní. Častěji se může podléhat svodům spotřebního světa a věnovat se lehkovážným nákupům a bude potlačeno střízlivé uvažování. Bude větší riziko pohlavních chorob a onemocnění z nadmíry užívání si. Na druhou stranu však budou moci tyto choutky brzdit lépe než jindy střízlivý rozum, dřívější neblahé zkušenosti či pozorované důsledky.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:30 až 05:05, 06:25 až 10:00 a 12:55 až 15:40.