Martovo okénko pro období 1. 2. 2022 – 28. 2. 2022

Po celý únor putuje Mars jedním z nejvýraznějších míst své pouti - znamením svého povýšení - zemským Kozorohem. Na této cestě přeje zvýšení vůle a jejímu snazšímu uplatnění, tedy větší pracovitosti, houževnatosti, vytrvalosti a odolnosti a usnadňuje tak uskutečňování plánů a dosahování zvolených cílů. Nicméně je nutné počítat s tím, že užitek přicházívá s určitým odkladem. Mars v tomto znamení také zvětšuje chuť uplatnit svou ctižádost, dosáhnout prestiže, úspěchu a zlepšit postavení. Posiluje cílevědomost, plánovitost, tendence k budování a vypracování se z nižších podmínek na vyšší úroveň. Nastává tedy čas kdy lze snáze naplnit kariérní ambice, činy lze lépe racionálně směrovat. Na tělesné úrovni pak posiluje sexuální chuť a fyzickou výkonnost.
Pokud však na své dráze vytváří neharmonické vazby na prvky horoskopu narození, pak zvyšuje autoritativnost, chtivost po moci a necitelnost vůči slabostem druhých. Dává také často větší bezohlednost, tvrdost a drsnost pro uplatnění se, svádí k přílišnému prosazování vlastní individuality a probouzí chuť k omezování svobody druhých. V tělesné rovině pak přináší úrazy kolen a dalších kloubů těla, také potíže a úrazy páteře, záněty zubů a kožní onemocnění.

K předchozímu působení přistupuje navíc díky Martu ještě následující specifický vliv:

3. až 6. únor přinesou novou energii pro hledání a dosahování ideálů, vyšších cílů a prosazování spravedlnosti. Jsou to dny, kdy je snazší nalézat uspokojivé vztahy s těmi kdo mají moc, je snadněji dostupná spravedlnost v soudních jednáních, ale kdy se také odhalují tajemství filosofie a člověk svým vlastním přičiněním získává poznání ve světonázorové oblasti, víře či náboženství.

7. až 9. únor přinesou více energie a zvětší ochotu ke změně. Více se bude projevovat odvaha, vzroste akceschopnost, činorodost, pracovní výkonnost a tvořivost. Je to také čas, kdy nás mohou častěji napadat originální postupy a řešení věcí, které jsme předtím nemohli vyřešit. Snáz se půjde odpoutat od starých záležitostí, neužitečných lidí a rozseknout to, co se doposud vleklo.

Dny od 12. února až do konce měsíce poskytnou příležitosti k oživení tělesných sil a posílí zájem o druhé pohlaví – stoupne vzájemná přitažlivost a role sexuality, může snáz docházet k naplnění milostných snah. Kromě toho mohou přijít i úspěchy v profesním životě a ve sportu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:40 až 05:30 (ke konci měsíce do 05:20) a 08:00 až 09:40 (ke konci měsíce do 09:30).

Navíc dny od 22. až 24. února nabídnou více příležitostí k uplatnění představivosti a tvořivosti, napomohou zapojení podnětů umění a ideálů do vlastních snah či dokonce pomohou vytvářet dobrá umělecká díla. Je to příznivý čas pro naplňování ideálů činy, pro meditace, prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:30 až 07:35, 07:55 až 09:30 a 11:15 až 13:20.